Nya lösningar i konflikt med gamla regelverk

26 August, 2015

I min brevlåda landade nyss ett inlägg riktat mot SWECOs Smarta Städer blogg. Andemeningen i inlägget är att vi genom vårt arbete blåögt bidrar till att bygga ett samhälle med övervakning och kontroll av medborgarna. Nyckeln till övervakningssamhället är att kunna kombinera olika informationskällor, och den smarta staden är en del av detta. Den senaste…

Läs Mer

Energilager

21 August, 2015

Energilager omnämns med jämna mellanrum i denna blogg och i de flesta sammanhang som rör någon form av ”smart energiförsörjning” eller när det gäller utbyggnad av intermittent förnyelsebar produktion. Rimligen kommer energilager att bli en central komponent i framtida energilösningar. Eller vänta förresten. Kommer att bli, detta fick jag syn på här om dagen: Battery…

Läs Mer

Norge, Norge , Norge

20 August, 2015

Att data är en del av den Smarta Staden råder det ingen tvekan om. Data, information, krävs för att kunna utnyttja samverkans möjligheter mellan olika länkar i energikedjan, ex att elbilar laddas när det finns överskottsproduktion Enova tillsammans med NVE har haft en utlysning ute avseende projektidéer kring smarta elmätare. Sweco har pre-kvalificerat sig i processen och…

Läs Mer

Att finnas på kartan

7 August, 2015

Malmö i OpenStreetMap. Rektanglarna visar var kartan nyligen har uppdaterats. OpenStreetMap brukar beskrivas som ett Wikipedia för geodata, ett projekt där alla kan bidra med sin lokalkännedom, för att tillsammans bygga den mest aktuella och detaljerade kartan över hela världen. Jag tror att OpenStreetMap (härefter OSM) kommer att bli allt viktigare framöver, inte minst tack…

Läs Mer