Ljudmiljön i Skolmatsalen tas upp i ny rapport från SKL

29 November, 2013

SKL kom i veckan ut med en rapport där 560 grundskolor i 156 kommuner deltagit i en undersökning med syftet att kartlägga maten och miljön i skolmatsalar runt om i landet. Totalt deltog 11 % av landets grundskolor i undersökningen. I kategorin skolrestaurangens miljö visade det sig att 41 % av skolorna upplever ljudmiljön som…

Läs Mer

Nya regler för användande av mobiltelefon vid bilkörning.

28 November, 2013

Nya regler gällande användande av mobiltelefon vid bilkörning är på väg. Tidigare har det inte funnits några specifika regler gällande mobiltelefon eller annan elektronikanvändning vid bilkörning, utan lagstiftningen har refererat till vårslöshet i trafiken. Nu ska det alltså stiftas en specifik lag som tillåter användandet av mobiltelefon “om det inte inverkar menligt på framförandet av…

Läs Mer

Är goda råd dyra?

27 November, 2013

Nja, goda råd kan vara dyrare än dåliga råd, men i gengäld är de kostnadseffektiva då de kan undvika dyra misstag eller felsatsningar. Hållbara råd är särskilt kostnadseffektiva då de leder till långsiktig kvalitet. Swecos installationskonsulter ser ett ökat behov av rådgivning och vägledning hos svenska fastighetsägare. Det är många som funderar på vilken strategi…

Läs Mer

Traineepresentation – Emma

26 November, 2013

Emma Andersson, 29 år, är samhällsplanerare och jobbar som konsult inom samhällsanalys på Sweco Eurofutures Vad är din bakgrund? Jag är uppvuxen i byn Drängsmark som ligger i Skellefteå kommun och har bott i Stockholm sedan sju år tillbaka. Min studietid började på Samhällsplanerarprogrammet vid Stockholms universitet där jag läste kurser inom samhällsplanering, nationalekonomi och sociologi….

Läs Mer

Trafikbullerkartläggning av mindre kommuner fortsättning

26 November, 2013

Växjö Kommun  håller på och planerar en trafikbullerkartläggning och nu har Älmhults Kommun valt att ta samma steg. enligt artikeln har Älmhults Kommun problem med buller längs med stambanan och nyligen har en planerad utbyggnad av en förskola stött på problem. För mer information se länk nedan http://www.smp.se/nyheter/almhult/hela-kommunen-bullerkarteras(4038658).gm#.UpMa81IGbm0.twitter…

Läs Mer

Nya bullervillkor för Copenhagen Malmö Ports (CPM) verksamhet i Malmö

22 November, 2013

CMP meddelar i sitt nyhetsbrev att Länsstyrelsen nu har fattat beslut kring verksamhetens bullervillkor vilket är något som de själva ser positivt på. Lennart Pettersson, deputy CEO, tycker att de satta ljudnivåerna är fullt skäliga att leva upp till.  Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar, NFS 2003:18, bör riktvärden för externt industribuller tillämpas…

Läs Mer

Kommuner, våga ställ rätt ljudkrav på förskolor med tillfälligt bygglov!

19 November, 2013

Det går en trend. Fler och fler kommuner bygger tillfälliga förskolor, sk. paviljongskolor, med tillfälliga bygglov. Anledningarna kan vara många t ex fuktproblem i de befintliga skolorna eller att man helt enkelt inte har plats för alla barn. Vanligtvis är ett tillfälligt bygglov på 5 år men det kan förlängas upp till maximalt 10 år….

Läs Mer

Goda och dåliga nyheter om miljön utanför skogsindustrins bruk

19 November, 2013

För några veckor sedan anordnade Paper Province ett Energi- och miljömöte i Karlstad. En av programpunterna var miljösituationen i omgivningarna utanför skogsindustrins bruk. Olle Grahn från Nordmiljö berättade mycket intressanta resultat om hur utsläppen från bruken kraftigt minskat och vad som därmed hänt med den omgivande miljön. Som boende nära Vänern så har jag hört…

Läs Mer

Traineepresentation – Erica

15 November, 2013

Erica Edfeldt, snart 26 år, bor i Stockholm och arbetar på Sweco Energuide. Vad är din bakgrund? Jag har pluggat Industriell Ekonomi med inriktning Energisystem på KTH. Under mina år på KTH upptäckte jag att det här med energi är ju jättekul. Jag hade en del sommar- och extrajobb inom energiområdet och blev allt mer…

Läs Mer

Soundscape och designade ljudmiljöer

12 November, 2013

  Arbetet med att föra in Soundscape och ljuddesign som självklara uttryck i samhällsplaneringen ser ut att rulla på. En artikel som skrevs i tidskriften Bygg & Teknik 3/13 med titeln ”Hur ska det låta? Soundscaping, designade ljudmiljöer – ett självklart inslag.” summerar historien, behovet och utmaningarna runt ljuddesign på ett bra sätt med många intressanta…

Läs Mer