Swecos bloggportal

El med fysisk leverans handlas idag enbart på elbörsen Nord Pool. Kommissionsriktlinjen om fastställande av kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) öppnade dock för konkurrens mellan elbörser i Europa. Den centraleuropeiska elbörsen EPEX SPOT har meddelat att man har för avsikt att etablera sig i Sverige när den gemensamma europeiska lösningen för intradagshandel (XBID) som är under utveckling är på plats. Ett arbete med syfte att ta fram en ny marknadsstruktur för att hantera fler än elmarknadsoperatör per budområde har därför startat i Norden.

Bland annat pågår det ett arbete med att bestämma hur shipping skall gå till på elmarknader med flera elbörser. Shipping är ett nytt begrepp i elmarknaderna som togs fram i samband med att handelsplatser i olika budområden kopplades samman. En shipper är en aktör som agerar mellanhand för nettoflöden mellan olika handelsplatser.  Om ett nettoflöde uppstår från budområde A till budområde B agerar shippern köpare i A och säljare i B. Dessutom är shippern balansansvarig i båda områden, och ansvarar dessutom för att samla in avgifter för användande av utlandsförbindelser för utbetalning till ägarna av dessa förbindelser.

Shipping är numera ett väletablerat begrepp på integrerade dagen-före-marknader i Europa. I samband med att intradagsmarknader kopplas ihop måste shipping-begreppet anpassas för att även passa dessa. Dessutom måste begreppet anpassas för att hantera det faktum att det i framtiden kommer att finnas multipla handelsplatser verksamma per budområde.

Shippers spelar en central roll i integrerade elmarknader och det ställs höga finansiella krav på de aktörer som vill agera shipper. Det är därför naturligt att fråga sig vilka aktörer som får agera shipper, hur tillsyn av dessa aktörer skall utövas samt hur många shippers det skall finnas.  De nordiska systemoperatörerna tog ursprungligen fram ett förslag som gick ut på att det skulle finnas en central shipper för hela Norden. Man har dock blivit tvungen att backa från detta förslag och kommer istället sannolikt att föreslå en modell där multipla shippers tillåts agera i Norden. Denna modell är även den som redan antagits i ett antal europeiska elmarknader.

XBID förväntas vara på plats i slutet av tredje kvartalet 2017.

Erfaren Miljökonsult med inriktning mot Avfallshantering till Region Syd

Swecos miljökonsulter genomför utredningar, analyser och projekteringsuppdrag inom området vatten och miljö. Tjänsteutbudet är brett och omfattar exempelvis lösningar för vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och hantering av förorenade områden. Sweco utför även olika typer av miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Då är du välkommen till Sweco! Den framtid som kan kännas avlägsen i resten av samhället är i högsta grad närvarande hos oss. Att ligga steget före är vårt jobb. Resultatet – allt ifrån rent vatten och varma hus till effektiva kommunikationer och moderna sjukhus – blir verklighet för de flesta andra först i framtiden.

Till vårt kontor i Malmö söker vi nu en erfaren konsult som vill vara delaktig i vår fortsatta utveckling inom avfallsområdet.

Vem är du?

Vi söker en erfaren konsult med minst 10 års erfarenhet inom avfallsbranschen. Du bör ha utbildning minst på högskolenivå och ett brinnande intresse för avfallssektorn. Du vill bli en viktig spelare i en expansiv grupp och ansvarar för att hitta nya uppdrag, träffa kunder och utveckla konsultaffären inom avfall.

Du kommer att tillhöra avfallsgruppen i Region Syd som omfattar kontoren i Malmö, Helsingborg och Karlskrona. Din placeringsort är Malmö men våra kunder finns i Skandinavien och ibland även längre bort, varför resor kan bli aktuellt. I dagsläget har gruppen medarbetare inom huvudområdena avfallsstrategi och deponi/avfallsanläggningar och vi planerar att växa ytterligare.

För oss är det viktigt att du som medarbetare har roligt på jobbet, kan kombinera det med din livssituation och erbjuds stor möjlighet till personlig utveckling. Gruppen har kommit överens om gemensamma värderingar och normer som ska leda oss i allt vi gör:

– Vi känner oss delaktiga i gruppens arbete mot våra mål, vi utvecklas i våra yrkesroller och har roligt på jobbet
– Vi tar stort ansvar i uppdrag och vårdar våra kundrelationer
– Vi ligger i framkant genom nytänkande och har fokus på utveckling och hållbarhet i våra projekt

Vi rekryterar personligheter. Därför är det intressant om du redan i din ansökan berättar hur du kan bidra till gruppens och företagets framtida utveckling. Fundera också över om du tror på och kan stå för gruppens gemensamma värderingar och normer. Vi tror att du är utvecklingsorienterad, engagerad och ansvarstagande. Du bör tycka om att arbeta utåtriktat och ser det som naturligt att utveckla goda och långvariga kundrelationer. I rollen ser vi att du är van att ansvara för kundkontakter och projektledning, samt behärskar ett projekts alla steg från att ta in, genomföra och följa upp till att avsluta uppdrag. Vi uppskattar även språkkunskaper, då vi arbetar på den internationella arenan. För ditt arbete har du bra systemstöd och nära tillgång till hela Swecos rikstäckande kompetens och personal inom området.

Swecos internationella verksamhet inom avfall omfattar idag närmre 70 konsulter varav ca 30 st finns i Sverige.

Sweco erbjuder

Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser och är branschbäst när unga ingenjörer rankar sin drömarbetsgivare. Hos oss får du möjlighet att forma ett hållbart samhälle genom att arbeta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. Du får jobba med kompetenta kollegor som brinner för att skapa smarta lösningar. Att arbeta på Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Hos oss är professionell utveckling inte bara en möjlighet, det är en förutsättning.

Ansökan

Då vi kontinuerligt söker kompetenta kollegor, sker urval och intervjuer löpande under året. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter

Har du frågor om rollen, vänligen kontakta:

Åsa Strickland, Gruppchef Avfall Syd

Telefon +46 (0)40167087

Vill du vara med och forma framtiden?

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 16 miljarder SEK (proforma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Länk till ansökan: http://www.sweco.se/karriar/lediga-jobb/erfaren-miljokonsult-med-inriktning-mot-avfallshantering-till-region-syd/

Miljökonsulter med inriktning mot Avfallshantering till Region Syd

Swecos miljökonsulter genomför utredningar, analyser och projekteringsuppdrag inom området vatten och miljö. Tjänsteutbudet är brett och omfattar exempelvis lösningar för vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och hantering av förorenade områden. Sweco utför även olika typer av miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Vill du ha ett jobb som gör skillnad? Då är du välkommen till Sweco! Den framtid som kan kännas avlägsen i resten av samhället är i högsta grad närvarande hos oss. Att ligga steget före är vårt jobb. Resultatet – allt ifrån rent vatten och varma hus till effektiva kommunikationer och moderna sjukhus – blir verklighet för de flesta andra först i framtiden.

Till vårt kontor i Malmö söker vi nu en konsult som vill vara delaktiga i vår fortsatta utveckling inom avfallsområdet.

Vem är du?

Vi söker dig med 3 – 6 års erfarenhet. Du bör ha utbildning minst på högskolenivå och erfarenhet inom avfallsbranschen. Du blir en viktig spelare i en expansiv grupp som gemensamt ansvarar för att hitta nya uppdrag, träffa kunder och utveckla konsultaffären inom avfall.

Du kommer att tillhöra avfallsgruppen i södra regionen som omfattar kontoren i Malmö, Helsingborg och Karlskrona. Din placeringsort är Malmö men våra kunder finns i Skandinavien och ibland även längre bort, varför resor kan bli aktuellt. I dagsläget har gruppen medarbetare inom huvudområdena avfallsstrategi och deponi/avfall och miljö och vi planerar att växa ytterligare.

För oss är det viktigt att du som medarbetare har roligt på jobbet, kan kombinera det med din livssituation och erbjuds stor möjlighet till personlig utveckling. Gruppen har arbetat fram gemensamma värderingar och normer som ska leda oss i allt vi gör:

– Vi känner oss delaktiga i gruppens arbete mot våra mål, vi utvecklas i våra yrkesroller och har roligt på jobbet
– Vi tar stort ansvar i uppdrag och vårdar våra kundrelationer
– Vi ligger i framkant genom nytänkande och har fokus på utveckling och hållbarhet i våra projekt

Vi rekryterar personligheter. Därför är det intressant om du redan i din ansökan berättar hur du kan bidra till gruppens och företagets framtida utveckling. Fundera också över om du tror på och kan stå för gruppens gemensamma värderingar och normer. Vi tror att du är utvecklingsorienterad, engagerad och ansvarstagande. Du bör tycka om att arbeta utåtriktat och ser det som naturligt att utveckla goda och långvariga kundrelationer. Vi uppskattar även språkkunskaper, då vi arbetar på den internationella arenan. För ditt arbete har du bra systemstöd och nära tillgång till hela Swecos rikstäckande kompetens och personal inom området.

Swecos internationella verksamhet inom avfall omfattar idag närmre 70 konsulter varav ca 30 st finns i Sverige.

Sweco erbjuder

Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser och är branschbäst när unga ingenjörer rankar sin drömarbetsgivare. Hos oss får du möjlighet att forma ett hållbart samhälle genom att arbeta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. Du får jobba med kompetenta kollegor som brinner för att skapa smarta lösningar. Att arbeta på Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Hos oss är professionell utveckling inte bara en möjlighet, det är en förutsättning.

Vill du vara med och forma framtiden?

Ansökan

Då vi kontinuerligt söker kompetenta kollegor, sker urval och intervjuer löpande under året. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter

Har du frågor om rollen, vänligen kontakta:

Åsa Strickland, Gruppchef Avfall Syd

Telefon +46 (0)40167087

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur med en omsättning på cirka 16 miljarder SEK (proforma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Länk till ansökan: http://www.sweco.se/karriar/lediga-jobb/miljokonsulter-med-inriktning-mot-avfallshantering-till-region-syd/

 

Kliv på tåget i Stockholm 23.58. En resa i liggvagn kostar ca 1000kr inkl. gott samvete. Spänn fast skidor längs väggen, tryck i öronproppar för skydd mot grannens snarkning och vaggas till sömns. På morgonen smyger du ut ur kupén och möts av ett vitt landskap under stor himmel, doften av småstadsidyll och en känsla av äventyrslystnad. Du rundar Edelsvärds tågstation och går mot Stora kyrkans svarta torn. En av Östersunds 50 000 trevliga invånare visar dig mot Swecos kontor. Väl där träffar du en kollega som frågar vem du söker och strax har du träffat Ruth. Hon visar dig en ledig plats och ger instruktioner på hur du hittar till kaffeautomaten. Du kopplar in laptoppen, kopplar på skype och känner dig välkommen.

 

Intervju med Ruth

Ruth 2

 

Vad är din roll på kontoret?

Jag jobbar som administratör och har hand om ekonomifrågor inom projekten på arkitekturavdelningen. Tillsammans med Inger som är kontorssamordnare fungerar jag också som en slags spindel i nätet.

Hur många jobbar här?

100 personer ungefär

Är de flesta som jobbar här födda i trakten eller inflyttade?

De flesta har någon koppling hit. Av dem har vissa flyttat härifrån och kommit tillbaka och vissa har pluggat på högskolan i staden.

Åker alla skidor?

Ja, i någon form. Flera cyklar också eller åker skridskor och gymmen växer som svampar trots att staden är förhållandevis liten.

Hur mycket syns Sweco i Östersund?

Vi är det största konsultföretaget i staden. Många har inte vetat vad Sweco gör men jag tycker det sprids mer och mer. När jag får gäster brukar jag visa vad Sweco har ritat.

Har vi ritat mycket här?

Ja, vi har funnits här sen 1967 i form av FFNS, så det är klart. Själv började jag 1984. Just nu håller jag på att gå igenom ansökningar för att hitta en efterträdare åt mig.

Går du i pension i år?

Ja jag är 71 år.

Oj! Varför har du valt att jobba kvar?

Jag tycker det är roligt. Det är kul att vara med folk och att vara uppskattad. När man jobbat i över 30 år på ett ställe har man ju väldigt bra koll på mycket. Man kanske skämmer bort personalen med en del service som är svårt att hitta en ersättare till också. Det blir en annan sorts Ruth som kommer efterträda mig.

Är det svårt att hitta personal i staden?

Till min tjänst har det sökt 30 personer vilket är jättebra. Ingenjörer har vi inga större problem att hitta särskilt nu på grund av universitetet som vi kan skanna av. Med arkitekter är det lite svårare. Om det ska flytta in någon utifrån ska det ofta klaffa med att den personens högutbildade partner också behöver hitta ett jobb i Östersund.

 

ö

 

Efter att ha spenderat några dagar i Östersund med traineegruppen har flera utryckt att staden vore intressant att bosätta sig i. Östersundskontoret, Östersundsborna och Östersund har imponerat.

Hälsningar,

Aldina

 

 

För att driva en svensk kärnkraftsreaktor efter 2020, krävs investeringar i oberoende härdkylning, en investering i miljardklassen för varje reaktor. Fyra reaktorer har redan fattat beslut om nedstängning de senaste två åren, till stor del för att undvika dessa investeringar. Av resterande sex reaktorer har Forsmark 1-3 meddelat att de planerar att genomföra investeringar för långtidsdrift (bortom 2020).

Ringhals 3 och 4 och dess majoritetsägare Vattenfall hade planerat att fatta beslut om eventuella investeringar under våren, men har nu meddelat att de skjuter på beslutet till i höst. I och med tidigare beslutade nedstängningar av Ringhals 1 och 2, kommer de två resterande reaktorerna tappa vissa skalfördelar och ekonomin ser fortsatt ansträngd ut, trots utfasningen av effektskatten.

I Oskarshamn är reaktor 2 redan stängd och den första reaktorn har bara några månader kvar i drift. Återstående Oskarshamn 3 är Sveriges största och nyaste reaktor, dessutom har stor investeringar gjorts i denna reaktor de senaste 10 åren. Trots detta avvaktar även majoritetsägaren i Oskarshamn/OKG, Uniper, med att fatta beslut om säkerhetshöjande åtgärder i reaktorn för att säkerställa drift efter 2020.

Summa summarum ser 2017 ut att bli ännu ett så kallat ödesår för svensk kärnkraft. Beslut om nödvändiga investeringar måste fattas snart om de ska hinna genomföras i tid för att få driva vidare reaktorerna efter 2020. Frågan om vi kommer ha 3, 4, 5 eller 6 reaktorer i drift efter 2020 är fortfarande öppen, men bara några månader till.

Efter en förmiddag med framtids- och omvärldsbevakning tillsammans med personer från den privata sektorn på fastighetsmarknaden och med personer från olika kommuner är det tydligt att digitaliseringen redan påverkar branschen. Att den kommer att påverka ännu mer i framtiden är alla överens om.

Hur digitaliseringen kommer att förändra våra beteenden och hur den påverkar vårt sätt att bo och resa återstår att se. En spännande fråga som gav bra och intressanta diskussioner idag.

Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar passade på att visa det senaste inom AR (augmented reality). Möjligheterna med denna teknik är oändliga och vi på Sweco är med och utvecklar den!

Andreas Gyllenhammar visar det senaste inom AR

/Tomas Holmgren, vd Swecos Installationskonsulter

Det är tydligt att bland annat den ökade globaliseringen skapar större och större städer. Och ambitionen och viljan att växa finns i de flesta stora städer idag. I samma takt som våra städer växer ökar också vår önskan om en ökad mobilitet som på sikt ska ge oss en härlig vardag. En mobilitet som dagens teknik kan lösa och erbjuda.

Idag finns redan smarta hus som med hjälp av avancerade styrsystem gör att vi kan övervaka och styra bostaden på distans via mobilen eller datorn, hus som känner av rum som inte används och som automatiskt sänker temperaturen just där. Och det är bara början.

Ur ett Sweco perspektiv är detta fantastiska möjligheter. En stad som växer behöver mycket kunskap inom alla våra områden, så att förutsättningar för stadens framtida och nuvarande invånare blir de bästa. En stad som är smart och hållbar i alla perspektiv.

Så när man besöker MIPIM i Cannes som jag gör för tillfället, är det tydligt att vi på Sweco bidrar redan mycket, men vi har mycket mer att ge!

Tomas Holmgren, vd Swecos installationskonsulter

As the first day in Cannes concluded with a beautiful evening, the atmosphere was optimistic and was full steam ahead for most businesses. If the first day at MIPIM 2017 was any indication of how the property industry is feeling – it feels good!

Most global macro indicators are positive, however, even at MIPIM there was no escape from the discussions and opinions on the repercussions of the US elections, Brexit and the gaps in the EU. None the less it seemed businesses have somehow been immune to all the recent uncertainties.

This brings me to the keynote speech by Dr. Parag Khanna, who actually answered the big question = how and why geopolitical issues may be less relevant to the businesses?

What was really exciting to see was how the world is connected and interconnected via far more robust infrastructure then we normally would imagine. We have built a skeleton of communication around the globe that is far more resilient to geopolitical disruptions than physical infrastructure.

Globalization, urbanization & digitalization are creating an unprecedented demand for development, which is being capitalised by businesses. Uncertainty is not only from geopolitical changes, but also from the imminent threat of climate change, this demand needs to be handled sustainably. With such access to global knowledge and technical solutions, there is no obstruction to a possibility of a sustainable planet.

/Will Sibia

Like every year MIPIM at Cannes is attracting professionals associated with real estate from around the globe, if you are in real estate business it is a great place to be. MIPIM offers an amazing speaker line up, networking possibilities, expert talks on new solutions, market trends and so forth to lure most influential players in the industry.

From Sweco’s point of view we are going in MIPIM 2017 after delivering a record result in 2016, our key markets constitute some of the fastest growing cities in Europe, our consultants are involved in planning, designing, supporting some of the most livable cities on the planet. For us this year’s MIPIM is extra exciting, great networking events lined up and a challenge ahead to repeat our history.

Look out for future blogs from MIPIM.

/Will

Hej,

Då var det Göteborgs tur att uppdatera er om vad vi arbetar med i dagsläget! Som en del utav traineeprogrammet här på Sweco så genomför samtliga traineer ett projektarbete tillsammans med sina traineekollegor. Min grupp består utav Magdalena Hagbrand, Andreas Svenning, Sara Edman och Sebastian Severinsen. Tillsammans med Urban Skogmar som är senior arkitekt på Malmökontoret studerar vi förutsättningar för att överdäcka delar av Kontinentalbanan nere i Malmö. Genom en överdäckning skulle man nämligen kunna frigöra värdefull mark samt bryta barriären som järnvägen idag utgör. För er som är intresserade av Sweco och traineeprogrammet så har ni säkert inte missat att detta projekt har synts till även externt. För några veckor sedan blev vårt projektarbete publicerat i Sydsvenskan och låg då som toppdelad nyhet. WOW! Även Fastighetsnytt och andra branschtidningar valde att publicera vår vision.

Illustration: Andreas Svenning

Illustration: Andreas Svenning SWECO

Visionsbilden för projektet har tagits fram av vår traineekollega Andreas, trainee och arkitekt på Malmökontoret. Självklart är det väldigt intressant att få arbeta med en vision som denna men jag måste ändå säga att det som är mest spännande är att vi alla inom gruppen kompletterar varandra. Precis som Sweco fast i ett mindre format. Här på Sweco arbetar som ni säkert känner till flertalet kompetenser inom olika områden men med det gemensamma målet att bidra till hållbara lösningar inom samhällsutveckling. Hur häftigt är inte det? Inom gruppen hittar vi kompetenser såsom arkitektur, riskhantering, järnvägsprojektering, projektledning och lantmäteri. En lysande mix helt enkelt. Inte undra på att vårt samarbete inom gruppen fungerar klockrent trots att vi arbetar på två olika orter – Göteborg och Malmö. Skypemöten har vi blivit rutinerade på och vid förra veckans avstämning bjöds det på både semlor och hallonmousse. Åtminstone för oss som sitter i Göteborg.

Sara med Semla

3 X S: Skype, Sara och en Semla

Både jag och mina traineekollegor uppskattar möjligheten att redan under traineeperioden få chansen att arbeta med ett visionsarbete som detta. Vid diplomeringen i maj, dvs avslutningen på traineeprogrammet, kommer vi att presentera vårt projekt tillsammans med resterande spännande projektarbeten som de andra traineerna har arbetat med under traineeperioden. Jag ser verkligen fram emot att få presentera vår vision men även att få lyssna på de andra traineernas projekt.

Nu har det äntligen blivit dags för ytterligare ett Skypemöte för att diskutera Kontinentalbanan som jag åkt på så många gånger sedan barnsben. Jag är nämligen uppvuxen i Skurup utanför Malmö vilket gör projektet än mer spännande då jag kan relatera till den barriär som järnvägen idag utgör. Men först – kaffe!

Ha en fin torsdag!

/ Lina