Swecos bloggportal

Att Sverige till stor del består av skog är ingen nyhet. Inte heller att skogen är en viktig naturtillgång som bidrar till tillväxt och svensk export. Skogen är också till nytta för det svenska energisystemet. Många svenska bostäder och lokaler värms med biobränslen från skogen, både direkt i t.ex. ved- och pelletspannor men även indirekt som insatsbränsle i fjärrvärmesektorn. Inom industrin, främst skogsindustrin, används stora mängder skogsbränsle för att ge värme åt processerna. Genom den väl utbyggda kraftvärmen (dvs. samtidig el- och värmeproduktion) bidrar även den svenska skogen med elproduktion. El som kan användas av hushåll, inom industrin eller för export till länder där denna förnybara el ofta ersätter fossil elproduktion.

Elen kan också användas i transportsektorn för t.ex. tågtransporter eller laddning av olika typer av elfordon. Samtidigt finns även en möjlighet att producera metan av skogsrester. Denna metan kan sedan användas för drift av gasfordon. Skogsråvaran kan även omvandlas till flytande biodrivmedel såsom etanol, metanol och biodiesel.

Svensk skogsråvara kan alltså bidra i omställningen till en fossilfri transportsektor såväl i Sverige som utomlands. Den goda tillgången på skog gör att potentialen för detta är stor och storskalig produktion av biodrivmedel ses som en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ersätta stora volymer fossila drivmedel. Men även om tillgången är god så är den inte oändlig. Och vid användning av ändliga resurser måste man prioritera. På vilket sätt kan den svenska skogen på bästa sätt bidra till omställningen av transportsektorn till att bli fossilfri?  Som bränsle i kraftvärmeverk för produktion av el som kan användas i transportsektorn? Eller som insats i produktionen av flytande eller gasformiga biodrivmedel? Eller kanske en kombination av dessa alternativ beroende på lokala förutsättningar?

Sweco genomför i samarbete med SP  och andra aktörer ett forskningsprojekt inom f3  där vi analyserar alternativa användningsområden av svensk skogsråvara inom drivmedelssektorn. Vi tittar på hela kedjan – produktion, distribution och användning – från källa till hjul (”well-to-wheel”). Vad är effektivast utifrån ett energiperspektiv (energiåtgång per km)? Vad är effektivast utifrån ett klimatperspektiv (CO2-ekvivalenter per km)? Vad är effektivast utifrån ett ekonomiskt perspektiv (kronor per km)? I detta ingår också att bedöma om nuvarande styrmedel styr i rätt riktning utifrån vårt resultat. Finns andra styrmedel som skulle vara mer effektiva utifrån ett energi-, ekonomi- och klimatperspektiv?

Frågorna är många och svaren lyser ännu med sin frånvaro. Men, en samsyn bland samhällets aktörer om hur skogen bäst används i transportsektorn ser ut att bli avgörande for möjligheterna att uppnå ett fossiloberoende och så småningom fossilfritt Sverige.

Hej!

Lina Olsson heter jag och arbetar med projektledning av bygg- och fastighetsprojekt i Göteborg. Äntligen har det blivit min tur att lysa lite ljus på västkusten och Göteborg! I våras skrev jag mitt examensarbete inom projektledning på Sweco i Göteborg och tog i somras ett välförtjänt sista sommarlov innan jag kom tillbaka till Sweco som en pigg trainee med massa energi. I år är vi två traineer på Göteborgskontoret, jag och Sara Edman som arbetar som järnvägsprojektör.

I förra veckan var majoriteten av oss traineer på introduktion för nyanställda i Stockholm. Fantastiskt trevligt! Man skulle nu kunna säga att vi har examinerats som riktiga Swecoiter efter att ha fått en större inblick i hela koncernen och alla de möjligheter som ges över bolagsgränserna. På introduktionen fick vi en hel del intressant information som kan hjälpa oss i vår roll som konsult. En intressant liknelse var att fokusera på vilka förutsättningar du har i vissa situationer. Om du tänker dig att du har ett fotbollsmål och fyller det med fotbollar så går det hela 324 fotbollar i målet. Med andra ord? Det är väldigt stor chans att du gör mål. På samma sätt kan du tänka om du står inför en utmaning som inledningsvis känns svår. Om du istället tar reda på förutsättningarna för att lyckas och fokuserar på detta så är chansen betydligt större att du gör just det – lyckas. Tänk på det!

Efter en heldags introduktion blev det middag och övernattning på Långholmens hotell. Som gammal reseledare kan jag inget annat än att bjuda på lite kuriosa om detta häftiga ställe. Fram till slutet av 1800-talet var detta nämligen Sveriges största fängelse med mer än 500 celler men har på senare tid renoverats till ett hotell med fängslande charm. Som ni ser på bilden så var det långa korridorer med små dörrar och vi fick alla en egen cell. Spännande!

Alla fick en egen cell att bo i

Alla fick en egen cell att bo i

Hotell Långholmen som tidigare varit Sveriges största fängelse

Hotell Långholmen som tidigare varit Sveriges största fängelse

När vi ändå är inne på temat kuriosa kan jag inte heller motstå att bjuda på en bild från förra regionträffen där det bjöds på längdskidåkningsstafett i Serneke Arena. Jag själv hade aldrig tidigare stått på ett par längdskidor utan har en betydligt större erfarenhet av utförsåkning. Självklart råkade jag bli ”exklusivt” utvald som deltagare i stafetten. Hur själva urvalet gick till det kan man ställa sig frågande kring men jag måste säga att det var riktigt kul! Jag kommer definitivt testa på det igen vid senare tillfälle. Nästa gång lär jag däremot ha bättre förutsättningar eftersom jag då åtminstonde har några få meter i spåret på nacken och kan då fokusera på mina förbättrade förutsättningar. Därmed kan jag öka min chans till att lyckas. Istället för att komma sist.

Hur gör ni för att öka chansen för att lyckas?

Jag och min kollega Rebecca inför starten i stafetten

Jag och min kollega Rebecca inför starten i stafetten

Ha det fint!

/ Lina

Idag tillåts avslutspriser på Nord Pool Spot variera mellan -500 EUR/MWh och 3 000 EUR/MWh men i framtiden kan detta komma att ändras. Den 14 augusti 2015 trädde Kommissionsförordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning i kraft. Förordningen ställer krav på att högsta avslutspriset ska ta hänsyn till värdet av uteblivna elleveranser (Value of Lost Load – VoLL). Det betyder att högsta avslutspris kan komma att höjas avsevärt.

Artikel 41 och 54 i förordningen berör en harmonisering av reglerna som styr hur sammankopplade dagen före- och intradagsmarknader sätter de gränser inom vilka avslutspriser tillåts variera. Senast 18 månader efter förordningens ikraftträdande skall alla nominerade elmarknadsoperatörer (NEMOs) inom EU, i samarbete med berörda systemansvariga, ha tagit fram ett förslag om harmoniserade högsta och lägsta avslutspriser för dagen-före resp. intradagsmarknaden. I Sverige har Energimarknadsinspektionen utsett Nord Pool Spot till NEMO.

Förordningen anger att förslaget skall ta hänsyn till en uppskattning av värdet på förlorad last (Value of Lost Load –  VoLL).

VoLL är ett viktigt begrepp i energy-only marknader. Om en marknads pristak sätts lägre än VoLL och elpriset därmed inte tillåts stiga till VoLL i situationer med effektbrist kommer elpriset inte att ge rätt signaler till marknadens aktörer avseende behov av ny kapacitet. I många länder anses dock mycket höga elpriser – om än tillfälliga – vara en politisk omöjlighet. Ett alternativ är att införa kapacitetsmekanismer där man sätter ett värde inte bara på energi (MWh), utan även på kapacitet (MW).

Elmarknadsoperatörerna har nu tagit fram ett gemensamt förslag och har i enlighet med artikel 12 i förordningen skickat ut förslaget på remiss till aktörer och intressenter på elmarknaden.

För sammankopplade dagen-föremarknader innebär elmarknadsoperatörernas förslag ett harmoniserat högsta avslutspris om 3000 EUR/MWh. Detta är det värde som redan idag används i marknadskopplingsalgoritmen Euphemia, och som förmodligen ligger under de flesta ländernas VoLL. I Sverige är den rekommenderade värderingen av utebliven elleverans till följd av effektbrist 66 000 SEK/MWh (2013 års penningvärde). För sammankopplade intradagsmarknader innebär förslaget ett harmoniserat högsta avslutspris om antingen 9 999 EUR/MWh eller 3 000 EUR/MWh. Elmarknadsoperatörerna motiverar de två möjliga spannen med att intradagsmarknader är baserade på kontinuerlig handel där prisgolv och pristak inte har samma uppenbara relevans som i auktions-baserade dagen-före marknader även om gränserna behövs av rent tekniska skäl.

Elmarknadsoperatörerna skall överlämna det slutliga förslaget till sina respektive tillsynsmyndigheter senast den 14 februari 2017. Därefter har tillsynsmyndigheterna sex månader på sig att ta ett samordnat beslut.

> Läs mer om konsultationen

> Läs mer om  Kommissionsförordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

 

Hej, Jag heter Frida Christiansson och jobbar som konsult inom IT för samhällsutveckling på Sweco i Stockholm. Passande till att jag firar 3 månader på Sweco är det äntligen min tur att skriva ett inlägg om min vardag på Sweco. Men innan jag går djupare in på vad jag egentligen gör kommer här lite bakgrundsfakta om mig:

Jag kommer ursprungligen från den lilla byn Slättåkra utanför Halmstad där kändisar så som Harpo dagligen florerar. Namnet Slättåkra kom från danska (eller skånska, vissa hävdar att skillnaden inte är så stor) och syftade till att där inte fanns några platta åkrar, vilket var mycket ologiskt för där fanns faktisk en. Osäker på vad det hade för betydelse flyttade jag så småningom till Lund (där finns bara platta åkrar) och pluggade till civilingenjör inom Lantmäteri med inriktning mot GIS (Geografiska informationssystem).

platt åker

platt åker i Slättåkra

 

När jag tillslut kände mig färdig med Lund och pluggandet kändes Sweco som en ganska naturlig arbetsgivare att söka sig till. Dessutom hade jag läst en del om traineeprogrammet och gillade upplägget med att man parallellt som man jobbar som konsult går en skräddarsydd utbildning som man direkt kan ta till sig och ha användning för. Hela processen var ganska lång och krävande men samtidigt fruktansvärt kul och för varje delmoment som jag gick igenom blev jag bara mer och mer säker på att det var precis detta jag ville. Så tillslut stod jag äntligen med ett anställningsavtal i ena handen medan jag febrilt letade andrahandsbostad med den andra.

platta åkrar i Lund

platta åkrar i Lund

Så, tillbaka till min vardag på plan 8 i Sweco-huset! På pappret är jag som sagt konsult inom IT för samhällsutveckling och tillhör kompetensteamet för geodata på Sweco Position i Stockholm. Mina dagar ser ofta ganska olika ut och uppdragen jag jobbar i har väldigt stor variation, både vad gäller tid och arbete. Ett uppdrag kan bestå av att transformera några filer med ritningar över ett område mellan olika koordinatsystem medan ett annat uppdrag kan vara att sätta upp en databas för miljösäkring av olika typer av objekt som kommer att beröras av planeringen av en ny höghastighetsjärnväg.

Ett alldeles färskt uppdrag som blev klart i veckan är att jag ska sitta ute i Frihamnen på Stockholms Hamnar två dagar i veckan för deras GIS-samordnare som ska få barn i början på december. Även där kommer jag sitta med väldigt varierande uppgifter så som att uppdatera och lägga till nya objekt i deras GIS-system, ta hand om olika data som kommer in och göra kartor som behövs för olika projekt. Känns som ett riktigt kul och utmanande uppdrag, främst då mina kunskaper inom kategorin ”hamn, båt och hav” har väldigt stor utvecklingspotential.

Denna vecka har också förgyllts av många roliga aktiviteter. Bland annat i måndags när förra årets traineer bjöd in oss på en riktigt rolig AW där vi bland annat lyssnade på en inspirerande föreläsning av Kristoffer Sjöholm, spelade ”Varulven”, ett franskt rollspel och åt pizza. Väldigt kul att få lära känna de gamla traineerna och höra om deras upplevelser och tankar kring programmet.

Sen i torsdags var det dags för den årliga Aw:n där Position bjuder in alla GIT-studenter från KTH på en kul kväll. Målet var att prata så lite Sweco som möjligt och lära känna varandra så mycket som möjligt, vilket jag tyckte vi lyckades bra med. Vi spelade Wikiklicki, På Kartan (som ”På Spåret” fast med olika kartlager), Geoguesser, drack en och annan öl och jag fick dessutom lära mig ganska mycket om olika taktiker när man spelar Bridge.

Nästa vecka kommer de flesta av oss gå på en introduktionsutbildning för nyanställda på Sweco. Men mer om det kanske kommer i kommande inlägg.

Ha det bra!

/Frida Christiansson, Sweco

I kokbok utan kok är det andra receptet Långkokt ägg med hyvlad sparris och tryffelmajonäs. Det låter ju supergott men här stöter jag på problem. Lotta Lundgren (som är hjärnan bakom dessa recept) har nämligen tillagat sitt ägg i diskmaskinen, och det är ju toppen att göra två saker på en gång. Att utnyttja det varma vattnet i diskmaskinen även för äggkokning. Men hur hon lyckades med detta övergår mitt förstånd. Jag måste ju tro henne men när jag provar att koka ägget på samma sätt lyckas jag inte. Efter en diskning på det varmaste programmet blir ägget liksom knappt fast, ägget rinner långsamt ifrån mig och det är omöjligt att skala. Efter att ha diskat ett ägg två gånger efter sig, skam den som ger sig liksom, är ägget yttepyttelite mer fastare men fortfarande helt omöjligt att skala utan att ägget blir slarvsylta. Om det är jag eller diskmaskinen det är fel på vet jag inte. Vad jag vet är att jag inte tänker laga detta recept eftersom jag helt enkelt inte lyckas. Det ska inte behövas tre diskningar för att få ett perfekt kokt ägg liksom. Vi går helt enkelt vidare till nästa recept vilket är Pilgrimscarpacccio. Då återkommer samma problematik som i första receptet. Eftersom det finns allergier i familjen modifierar jag receptet.

Carpaccio på rödbeta

Du behöver för två personer:

1 st mandolin (behövs förmodligen inte om du kan hantera en kniv som en japansk sushikock)

2 st svenskodlade rödbetor

1 bit parmesan

Olivolja

Salt och peppar från kvarn

img_2391

Gör så här:

Skala rödbetorna och skär dem i tunna skivor med hjälp av mandolinen.

img_2393

Lägg de tunna rödbetsskivorna på ett serveringsfat eller portionsvis om du vill, hyvla parmesan över rödbetsskivorna med hjälp av en potatisskalare, ringla över olivolja och dra ett par varv med salt- och pepparkvarnarna.

img_2394

Servera genast!

Så himla gott!

Drivet av både EU:s statsstödsregler och en vilja att minska stödsystemkostnader för förnybar går utvecklingen mot mer marknadsbaserade stödsystem. På uppdrag av Nordisk Energiforksning har Sweco analyserat befintliga stödsystem i Norden och på kontinenten för att kunna rekommendera olika vägar framåt. Studien, kallad “RES New Gameplan”, visar att både elcertifikatssystem och auktionsbaserade system är potentiella stödsystem till förnybar elproduktion efter 2020, då de båda två kan utformas relativt marknadsbaserat, kostnadseffektivt och teknikneutralt. För drivmedel rekommenderas ett koldioxidbaserat policyinstrument, där antingen kvotsystem eller skattelättnader bedöms vara det mest lämpliga. Ett ökat nordiskt samarbete med en gemensam nordisk inriktning tros vara värdeskapande. Det långsiktiga målet bör vara att alla teknologier på sikt ska kunna stå på egna ben, utan stödsystem.

Av de befintliga nordiska stödsystemen är det svensk-norska elcertifikatsystemet överlag att betrakta som kostnadseffektivt, då det är teknikneutralt och effektivt på att få in stora mängder förnybart i systemet. Dock innebär det samtidigt viss risk för marknadens aktörer, speciellt de som agerar tidigt, eftersom det är öppet för nya investeringar över en så pass lång tidsperiod. Även de auktioner som genomförts bedöms ha varit relativt kostnadseffektiva och har i högre grad möjliggjort för mindre mogna förnybara tekniker, såsom exempelvis havsbaserad vindkraft. Dagens auktionsbaserade system har dock relativt höga transaktionskostnader, vilket gör att de lämpar sig bäst för medelstora till storskaliga projekt.

Traditionellt är stödsystem i mångt och mycket konstruerade med en strikt nationell inställning och för nationellt nyttjande, dock är en nordisk samordning möjlig. Med förändrade statsstödsregler och definierade livslängder för systemen såsom det svensk-norska certifikatsystemet finns det dock nu ett unikt tillfälle för en nordisk samordnad inriktning. Inom samordningen – som hanterar de grundläggande spelreglerna för stödsystemet – finns det utrymme för respektive land att anpassa delar av stödet givet landets behov. En nordisk samordning skulle därför innebära en ytterligare förbättring av den externa bilden av Norden som en politiskt och elmarknadsmässigt stabil region. Inriktningen är dessutom kompatibel med statsstödsreglerna, förmodat kostnadseffektiv, minskar transaktionskostnader, ger en tillräcklig grad av teknikneutralitet och möjliggör samtidigt för planerbar förnybar elproduktion.  Både elcertifikat och auktionering är tänkbara alternativ för en sådan nordisk inriktning. En auktionering kan dock sägas vara mest fördelaktig eftersom den enklare möjliggör nationell anpassning av teknikkategorier och målsättningar nedbrutna i önskade, mindre, tidsintervaller.

RES-E support pathways for the Nordics

RES-E support pathways for the Nordics

Det förslagna samordnade auktionsbaserade systemet för RES-E använder sig av tre teknikkategorier: en för mogna teknologier (såsom vattenkraft och landbaserad vindkraft), en för mindre mogna teknologier (såsom havsbaserad vindkraft) samt en för planerbar förnybar elproduktion (exempelvis biobaserad kraftvärme). Dessa bör ha årliga mål för auktionsvolymer och ett pristak per teknologi. Detta möjliggör i sin tur både för kostnadskontroll (via pristak och auktionsvolymer) samt eventuell högre diversifiering. Givet att ett långsiktigt förnybarhetsmål sätts samt att de auktionerade volymerna ligger inom ett visst volymintervall över tiden, skulle det innebära en betydande säkerhet för investerare samt en bättre planeringshorisont för de nordiska systemoperatörerna. Nordiska länder som är väldigt fokuserade på kostnadseffektivitet bör först och främst fokusera på mogna teknologier med låga totalkostnader. Införandet av Nordic RES-E Cost Monitor rekommenderas, en oberoende projektspecifik analys av utbudskurvan för förnybar elproduktion för beslutsfattare i syfte att skapa bättre förståelse för projektkostnader, kostnadskomponenter och potentiell kostnadsutveckling och därmed en bättre långsiktig transparens för stödsystemkostnaden.

För alternativa bränslen har kvotsystem i kombination med skattelättnader eller skatteundantag visat sig vara effektiva åtgärder för en snabb introduktion av förnybara bränslen. Dessa har kombinerats med stödsystem riktade mot produktionsanläggningar, infrastruktur och alternativa fordon. Många stödsystem som varit utformade för att vara teknikneutrala har dock visat sig vara mer fördelaktiga för vissa bränslen, på grund av olika nivåer av teknisk utveckling och kostnad. För biodrivmedel verkar policyinstrument relaterade till utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxidskatt eller kvoter för växthusgasutsläpp, vara det bästa långsiktiga alternativet för att skapa ett marknadsbaserat stöd på ett policymässigt effektivt, teknikneutralt och sannolikt kostnadseffektivt sätt. Dessa instrument har varit effektiva vid införandet av biodrivmedel så här långt och de är teknikneutrala i den meningen att de stödjer utsläppsminskningar och inte specifika teknologier. Även vad gäller alternativa drivmedel och laddinfrastruktur tros en gemensam nordisk inriktning vara gynnsam. Detta med avseende på policy, planering för infrastruktur och tekniska standarder för att göra Norden till en av de ledande marknaderna för dessa fordon.

För utvecklingen av policy kring förnybar energi samt lärande inom detta område finns det onekligen fördelar i att ha ett nordiskt forum för utbyte av information och erfarenheter samt best practice från olika stödsystem.

Ställ gärna frågor i kommentarsfältet. Det går också bra att kontakta Frank Krönert direkt (frank.kronert@sweco.se)

Förra årets klimatförhandlingar utgjorde ju en stor milstolpe när det gäller globalt klimatsamarbete. I och med Parisavtalet skickades signaler genom hela världsekonomin att fossilsamhället är på väg att skrotas och att övergången till en sådan värld inte bara är önskvärd utan även lönsam. Firandet av framgångarna i Paris är numera över och på bordet inför årets klimattoppmöte ligger nu nästa stora uppgift. Att ta Parisavtalet, förstå konsekvenserna, reda upp i detaljerna men framför allt: Att börja göra jobbet.

I egenskap av klimatanalytiker får jag många frågor just nu om vad Trumps tid som president kommer att innebära för det globala klimatarbetet. Jag återkommer i ett senare inlägg om min analys av detta.

FNs klimattoppmöten brukar vara i två veckor. Den första veckan har fokus på förberedelser och den andra förhandlingar, även om gränsen är ganska luddig. Värt att påminna om är också alla de sidomöten som äger rum, i år verkar det handla mycket om hur man mäter och följer upp åtaganden kopplade till Parisavtalet. Sweco deltar även i år på COP-mötet för att bidra med vår kunskap och kompetens inom klimat. Jag, som var i Marrakech tidigare i höst för att delta i FIDICs världskonferens, kommer följa förhandlingarna på distans via kontakter, media och de officiella FN-kanalerna. Vår representant på plats är Lazare Nzeyimana, miljökonsult på Sweco med stor erfarenhet av arbete inom såväl klimatanpassning och utsläppsminskande åtgärder. Vi kommer denna vecka delta i COP22 Low-Emissions Solutions Conference där ingenjörer tillsammans forskare, innovatörer, företag och förhandlare skapar, diskuterar och visar upp lösningar och vägar till en fossilfri värld. Resultatet kommer att ingå i “Global Climate Action Agenda

Det känns som vanligt viktigt och bra att Sweco kan bidra till att utforma och planera framtidens fossilfria städer och samhällen på högsta nivå som under dessa klimatförhandlingar såväl som i alla de uppdrag vi dagligen utför åt många kunder runt om i världen.

Skriv gärna en kommentar till våra inlägg om det är något du vill fråga oss angående Sweco, klimat eller förhandlingarna.

Let’s get the job done!

/Andreas

img_0393

Som jag nämnde i tidigare inlägg kommer jag inte kunna tillaga alla recept exakt som det står i Kokbok utan kok pga allergier, funkar ej ur ett hållbart perspektiv eller rena praktiska skäl. Har tex ej möjlighet att hänga upp ett köttstycke i lägenheten på tork.

Första receptet i Kokbok utan kok är Ostron med Mangogratiné. Detta kan jag ej laga pga allergier i familjen. Istället startar jag med frukostmat:)

Overnight Oats med äpple

Typ som havregrynsgröt men som inte kokas utan får stå och gotta till sig över natten i kylskåpet. Plus att du slipper göra frukost samma morgon, lika med mer sömn, winwin.

Du behöver för en portion:

1 dl mjölk

1 dl havregryn

1 tsk Agavesirap

Ett halvt svenskt äpple modell större

En nypa salt

Russin om du vill

img_2389

Gör så här:

Riv det halva äpplet. Blanda mjölk, havregryn, Agavesirap och salt i en skål. Häll över blandningen i en glasburk med lock.

img_2388

Förslut locket och ställ in burken i kylskåpet över natten. Ta fram burken morgonen efter, öppna locket, rör runt och toppa med russin. Ät med sked direkt ur burken.

img_2390

Bilden visar två burkar eftersom jag gjorde två satser pga att vi är två som bor ihop:)

Mumsig start på dagen!

 

 

Nästa vecka är det dags för Avfall Sveriges höstmöte, som i år har tema insamling (http://avfallsverige2016.se/). Passa på att mingla med våra konsulter och få nya idéer att ta tag i på hemmaplan! Vi är särskilt stolta över att Emma Hamilton, från Göteborgskontoret, har fått möjlighet att berätta om ett av många spännande uppdrag som Sweco jobbar med. I detta projekt har kartanalyser använts som underlag för att välja insamlingssystem. Emma har lovat att återkomma med reflexioner från årsmötet i nästa blogginlägg.

Denna vecka är det jag, Ida Skoglund, som har äran att få dela med mig av min vardag. Jag studerade uppe i Umeå till civilingenjör på programmet industriell ekonomi och jobbar nu med logistik på Sweco i Stockholm.

Som Linda skrev i förra inlägget har alla traineer träffats denna vecka för två heldagars utbildning i affärsmannaskap med fantastiska Wenche Åhman från Globe Plus Senior Partners. Utbildningarna sker på olika orter, denna gång var vi i min hemstad Göteborg.

Delar av gänget under kursen Affärsmannakskap

Delar av gänget under kursen Affärsmannaskap

Under utbildningen fick vi bland annat lära oss att sälja är att hjälpa och olika verktyg för hur man kontaktar och upprätthåller goda relationer med kunder. En stor del av kursen handlade om vikten i god kommunikation, och inte så mycket i VAD vi säger, utan mer HUR vi säger det  – vilket kroppsspråk som används, tonfall men även symbolisk kommunikation så som kläder. Det teoretiska blandades med praktiska övningar där vi genomförde rollspel för att testa våra nya verktyg och lära oss hur vi själva reagerar i situationer där vi möter en kund för första gången, både över telefon och personligen. En viktig sak att tänka på är att ställa öppna frågor. På så sätt låter vi den tillfrågade svara fritt och vi har då möjlighet att få ett mer utvecklat svar istället för att begränsa med svarsalternativ. Visste ni att större delen (70%) av våra frågor är slutna frågor?

Förutom att dagarna är fyllda med mycket intressanta och lärorika verktyg som vi kan använda oss av i vår vardag som konsulter så är de också fyllda med mycket skratt och gemenskap. Kvällen i Göteborg spenderade vi genom att mötas upp för gemensam middag och bowling.

Frukost i Göteborg

Frukost i Göteborg

Bowling på kvällen

Bowling på kvällen

Hoppas att ni får en bra fortsatt vecka!
– Ida