Swecos bloggportal

IMG_2175

Arkivera och sortera

Humor är inte något utmärkande drag för VVS-branschen.  Även om någon trött människa skulle hävda att det gamla höhö-jobbar-du-med-bajsrör-skämtet fortfarande är roligt var det aldrig roligt och kommer heller inte att bli roligt. Men VVS-branschen har ju aldrig haft som mål att vara humoristisk tänker du. Då får jag väl försöka ändra på det. Hitta humornålen i VVS-höstacken och utifrån mitt perspektiv försöka förmedla den till er. I någon form av regelbundenhet. Hmm…skrev jag precis att jag skulle försöka kasta in lite roligheter i den här branschen…ojojoj…

För någon vecka sedan var det introduktionskurs på Sweco för oss som är nya på företaget. Kursen hölls i Stockholm på huvudkontoret. Det är en bra och lärorik kurs som ger en lite extra inblick i företaget. Vissa kommer nya direkt från skolan medans andra kommer från andra företag med en kanske något längre erfarenhet på arbetsmarknaden. Just den kombinationen av personer tycker jag blir väldigt intressant. Blandningen av nya ögon och erfarna ögon som ser på Sweco i helhet. Även att få nätverka med flera nya på Sweco. Under kursen fick vi bland annat gå igenom Swecos värdeord som är nyfikenhet, engagemang och ansvar. De orden speglar verkligen rollen man kan ta i Sweco. Med nyfikenhet och engagemang så skapar man ett ansvar och ett starkare band gentemot kunden. Passa på alla som inte gjort denna kurs än, att gå den. Åk till huvudkontoret och kolla in stället. Nätverka med kollegor och skaffa er ett kontaktnät inom företaget. Det är jätteviktigt. Vi var flera stycken från Swecos installationskonsulter på plats och att få dela olika erfarenheter med varandra var riktigt intressant. Jag själv passade också på att kolla in den otroligt snygga och väl genomtänkta belysning på Swecokontoret. Riktigt läckert måste jag säga.

Hos Sweco installationskonsulter i Falun knackar nu semestern på dörren och vi ser fram emot att ladda batterierna ordentligt under några veckor. Jag passar därför på att hälsa alla en trevlig och välförtjänt semester. Passa nu på att verkligen ha semester så ni kommer tillbaka ordentligt taggade för nya utmaningar hos oss på Sweco.

Sweco Huvudkontor

Det är inte lätt att göra alla till lags, vare sig det gäller medborgare eller förståsigpåare, och det vill vi ju inte att politiker ska försöka med heller. Men nu när miljömålsberedningens slutbetänkande kommit, får det ett spretigare mottagande än vanligt, med enorm spridning av ris och ros, beröm och hård kritik. Ända ner i detaljfrågor är debattörerna oense om hur väl de lyckats.

Miljömålsberedningen är en grupp av riksdagsledamöter från sju av riksdagspartierna, samt ett gäng sakkunniga. De tillsattes år 2010 och har nu arbetat i 6 år med att lämna förslag till regeringen om hur miljömålssystemet ska fungera och hur Sveriges miljö- och klimatmål kan nås, med etappmål, styrmedel och åtgärder. Deras arbete fortsätter till 2020, men lagom till midsommar lämnade de sitt slutbetänkande kring klimat och luftvårdspolitik. I debattartiklar, på miljöorganisationers hemsidor och på twitter finns följande uppfattningar att läsa:

  • skarpa konkreta styrmedel saknas
  • de har haft för låga ambitioner
  • beröm för att sju riksdagspartier har lyckats enas om ett långsiktigt klimatmål
  • ytterligare beröm för att de lyckats nå breda uppgörelser
  • kritik för att de sänker målet om andelen fossilt bränsle i transportsektorn
  • uppmuntran för att de INTE sänkt målet om andelen fossilt bränsle i transportsektorn
  • det saknas sektorsmål, och det är inte bra
  • sektorsmål bör särskilt införas för industrisektorn
  • alla sektorsvisa klimatmål bör strykas, då det minskar flexibiliteten i systemet
  • de får kritik för att de inte behandlat de utsläpp som svenskarnas konsumtion av varor producerade i andra länder ger upphov till

Det som ingen opponerat sig emot är Miljömålsberedningens påstående att samhällsplanering av stad och landsbygd, infrastruktur och byggande blir viktigt för att sänka utsläppen långsiktigt. De trycker på samspelet mellan stat, region, länsstyrelser och kommuner. Vi instämmer i detta och här kommer Sweco förstås fortsätta att bidra!

För er som vill läsa mer :
Vad är Miljömålsberedningen?

Miljömålsberedningens presentation av slutbetänkandet i DN, samt tillhörande kritiska repliker

Hela slutbetänkandet i detalj att ladda ner

 

Under några dagar är jag på plats i Visby på Gotland för att följa delar av Almedalsveckan. Som alltid på Gotland och Visby så är vädret fantastiskt vilket är en bra förutsättning då många arrangemang är utomhus. Solglasögonen är på! Alla möten, diskussioner och seminarier skapar trevliga intryck.

Det är en mängd olika ämnen och områden som avhandlas under denna intensiva vecka. En spaning för i år är att nästan 300 av alla 3000 olika seminarier/aktiviteter handlar kring digitalisering. Digitaliseringstrenden är tydlig och sträcker sig över alla branscher.

Igår arrangerade vi på Sweco ett samtal med inbjudna vd:ar från fastighetsbranschen om hur de förhåller sig till och arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Är de tillräckliga proaktiva och vill bidra eller följer och avvaktar de politiska beslut? Svaret: De vill, agerar och vill samverka, vilket är en bra förutsättning.

Kan slutligen inte låta bli att visa denna förarlösa bil som visas upp under veckan. Ett exempel på vad tex digitalisering kan göra för oss. Vem skulle inte vilja få denna bil bekvämt framkörd och uppvärmd på morgonen, kunna luta sig bekvämt tillbaka, hämta upp några kollegor och sedan ta sig till jobbet. Jag skulle vilja testa, vågar du?

Förarlös_bil_digitalisering_1

Förarlös_bil_digitalisering_2

Vi utförde nyligen en för mig lite annorlunda arbetsuppgift. Vi energikartlagde nämligen byggbodar för tillbyggnaden till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg där vi är energisamordnare. Ofta glömmer man kanske bodarna och byggarbetsplatsens energianvändning då man fokuserar mer på byggnaden som produceras. Just detta byggprojekt håller på fram till år 2020 och därför känns det allt viktigare att hitta energieffektiviseringsåtgärder så snart som möjligt.

Bodarna är redan relativt bra i förhållande till många andra då de har värmeåtervinning i ventilation, värmepumpar och närvarostyrd belysning. Trots detta tror jag att det går att sänka energianvändningen något, så vi gick dit med fokus på att hitta handfasta åtgärder. Potentiellt går det säkert att halvera uppvärmningsbehovet.

Det jag hade störst förhoppning om var att stänga av ventilation och sänka temperaturen utanför arbetstid, dessvärre styrs varje aggregat och radiator separat så det är inte möjligt i dagsläget (ca 45 st små ventilationsaggregat och ännu fler radiatorer). Synd tycker jag och jag skall fundera vidare på hur man kan lösa detta.

En annan del som står för en betydande del av bodarnas energianvändning är torkskåpen som är på stora delar av dagen. Det kan dock bli svårt att motivera för byggarbetare att de får ha blöta kläder..

Byggbodar22

Kul att man valt färgglada bodar för barnsjukhuset!

Efter en lång helg känns det kul att börja blogga! Jag arbetar med energi- och miljöfrågor och tycker det är spännande med hållbar byggnadsdesign. Vi har idag kommit en bra bit. För bara några år sedan var det sällsynt med lågenergihus och miljöklassade byggnader, men idag är det en självklarhet för allt fler (inte bara mig och mina kollegor).

I energi- och miljögruppen arbetar vi med analyser för att optimera byggnaders energianvändning, inneklimat och dagsljus. Denna typ av analyser i samarbete mellan övriga discipliner tror jag måste ta allt större del för att vi skall kunna ta fram hållbara byggnader och städer. I det stora hela innebär det att man lägger mer kraft i tidigt skede.

         Alingsås

Dagens byggnader använder avancerade ventilations- och styrsystem vilket jag tror i kombination med bra arkitektonisk utformning och koppling till natur leder till hållbart byggande. Ibland borde man kanske ta ett steg tillbaka, och fundera på hur den lokala arkitekturen sett ut ur ett historiskt perspektiv. Förr konstruerades byggnader efter klimatet utan tillgång till avancerade system. Som exempel byggde man i varma länder smala raka gränder för att minimera solvärmen och maximera luftgenomströmning. Fönstersättning för att ge tillräckligt med dagsljus inne och så vidare. Använder man sig av dessa och andra passiva tekniker i kombination med analyser och simulering har vi bra förutsättningar att bygga hållbart.

Att reducera buller när vi skapar nya platser i staden är numera en självklarhet. En underliggande förhoppning är att när vi reducerat bullret ska en värld av naturliga ljud från djurlivet öppnas upp som redan finns på platsen. Tyvärr har ljuden från naturen radikalt minskat de senaste åren, se Bernie Krause TED talk. För att skapa en naturlig ljudmiljö måste vi även ge tillbaka till naturen och bygga in naturliga habitat där djurlivet trivs och frodas med oss.

Jag heter Tomas Holmgren och har snart sex år bakom mig som medarbetare på Sweco och det är nu nästan precis ett år sedan jag antog utmaningen att bli vd för Swecos installationskonsulter. Det har varit ett roligt år fyllt med spännande uppdrag och trevliga möten med kollegor, medarbetare och kunder. Efter vår integration med tidigare Grontmij är vi nu runt 670 nyfikna installationskonsulter på Sweco runt om i Sverige, och några av dem kan du följa här i bloggen.

Under flera årtionden och till och med över sekel har installationskonsultens roll varit ett betydande inslag inom fastighetsutveckling. Att bland annat skapa ett bra inomhusklimat i bostäder och kontor – ja, i stort sätt var du än befinner dig är det vad vi gör varje dag.

I framtidens smarta och hållbara samhällen kommer inte vår betydelse att minska. Tvärtom, vi har möjligheten att verkligen göra skillnad framöver genom att kombinera expertis och erfarenhet inom vårt område och till det lägga till ett samarbete med våra övriga kompetensområden inom Sweco. För ett hållbart och smart samhälle krävs samarbete och erfarna installationskonsulter.

Första veckan i juli kommer jag att vara i Almedalen för att delta på flera av de seminarier och olika forum som Sweco arrangerar och deltar i. Ser fram emot många spännande diskussioner. Se här var vi finns på plats i Almedalen. Dagarna i Almedalen ger en särskild möjlighet att vara med i olika forum för att diskutera samhällets utveckling inte bara ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv, utan även utifrån ett socialt. Och igen, där har vi som installationskonsulter en viktig roll.

Divestering eller placering av sparat kapital i etiska och miljövänliga bolag har blivit ett allt mer viktigt verktyg för företag, myndigheter eller organisationer. Det finns flera anledningar till detta. En av de viktigaste är att de finansiella tillgångar som man äger och förvaltar ofta har lika stor eller till och med större klimatpåverkan än hela den övriga verksamheten. Klimataspekten är också viktig eftersom företag som har en stor del av sin verksamhet inom olje- eller kolindustrin kommer att bli mer riskfyllda att investera i. Parisavtalets 1,5-gradersmål innebär att stora delar av branscher som idag hanterar fossila bränslen kommer att vara tvungna att ställa om och det gör det mer riskfyllt att idag investera i dessa branscher. Det har också visat sig att förvaltare som aktivt väljer att placera kapitalet i företag som aktivt väljer in miljövänliga lösningar och väljer bort fossilt överlag får en bättre avkastning. Dessutom bör ett företags eller kommuns riktlinjer och mål inom hållbarhet även vara en del av hur den investerar.

När det gäller etik och social hänsyn i investeringarna brukar de flesta kapitalplaceringspolicyer innehålla formuleringar om att man inte ska investera i branscher som i sin huvudsakliga verksamhet hanterar krigsmateriel, pornografi, tobaksvaror eller alkohol och att man även bör följa internationella konventioner på området. Det kan här vara bra att lägga till att inte heller investeringar sker i företag som är involverade i drogverksamhet eller kommersiell spelverksamhet och att hänvisa till olika principer som FN har tagit fram när det gäller ansvarsfulla placeringar och grundläggande principer för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Miljöperspektivet saknas ofta i de kapitalplaceringspolicyer som finns så här kan stora förbättringar åstadkommas. Bland annat bör man se till att inga investeringar sker i fossil energi men även sträva efter att värna biologisk mångfald.

En nära dialog med kapitalförvaltaren är viktig för att säkerställa att riktlinjerna följs men även för att påverka kapitalbranschen i stort. Eftersom fler och fler myndigheter och organisationer börjar ställa miljö- och sociala krav ser banker och fondförvaltare möjligheter att sälja in produkter, ett paket med aktier eller fonder, som motsvarar kraven på hållbarhet. Dessa produkter är ofta kopplade till högre avgifter vilket kan göra investeringen i mer miljövänliga företag till en onödigt dyr lösning. En annan fråga som man kan ställa sig är om det kanske är bättre att ha kvar aktier i företag som inte lever upp till de krav man ställer, men agera som en aktiv aktieägare för att försöka påverka verksamheten att bli mer miljövänlig. Samtidigt är det ofta svårt att påverka verksamhetens inriktning om man är ett enskilt företag eller en liten kommun som äger aktier men då kan samverkan i större ägarkonstellationer vara en lösning för att hantera detta.

Det händer mycket inom detta område just nu och flera företag och organisationer arbetar med att förändra sin investeringspolicy för att minska sin miljöpåverkan och inte placera kapital i bolag som inte lever upp till mänskliga rättigheter. Troligtvis kommer finansvärlden förändras ännu mer i denna riktning de närmaste åren och göra det allt mer oattraktivt att investera i företag som påverkar miljö och människor negativt.