Swecos bloggportal

Efter en lång helg känns det kul att börja blogga! Jag arbetar med energi- och miljöfrågor och tycker det är spännande med hållbar byggnadsdesign. Vi har idag kommit en bra bit. För bara några år sedan var det sällsynt med lågenergihus och miljöklassade byggnader, men idag är det en självklarhet för allt fler (inte bara mig och mina kollegor).

I energi- och miljögruppen arbetar vi med analyser för att optimera byggnaders energianvändning, inneklimat och dagsljus. Denna typ av analyser i samarbete mellan övriga discipliner tror jag måste ta allt större del för att vi skall kunna ta fram hållbara byggnader och städer. I det stora hela innebär det att man lägger mer kraft i tidigt skede.

         Alingsås

Dagens byggnader använder avancerade ventilations- och styrsystem vilket jag tror i kombination med bra arkitektonisk utformning och koppling till natur leder till hållbart byggande. Ibland borde man kanske ta ett steg tillbaka, och fundera på hur den lokala arkitekturen sett ut ur ett historiskt perspektiv. Förr konstruerades byggnader efter klimatet utan tillgång till avancerade system. Som exempel byggde man i varma länder smala raka gränder för att minimera solvärmen och maximera luftgenomströmning. Fönstersättning för att ge tillräckligt med dagsljus inne och så vidare. Använder man sig av dessa och andra passiva tekniker i kombination med analyser och simulering har vi bra förutsättningar att bygga hållbart.

Att reducera buller när vi skapar nya platser i staden är numera en självklarhet. En underliggande förhoppning är att när vi reducerat bullret ska en värld av naturliga ljud från djurlivet öppnas upp som redan finns på platsen. Tyvärr har ljuden från naturen radikalt minskat de senaste åren, se Bernie Krause TED talk. För att skapa en naturlig ljudmiljö måste vi även ge tillbaka till naturen och bygga in naturliga habitat där djurlivet trivs och frodas med oss.

Jag heter Tomas Holmgren och har snart sex år bakom mig som medarbetare på Sweco och det är nu nästan precis ett år sedan jag antog utmaningen att bli vd för Swecos installationskonsulter. Det har varit ett roligt år fyllt med spännande uppdrag och trevliga möten med kollegor, medarbetare och kunder. Efter vår integration med tidigare Grontmij är vi nu runt 670 nyfikna installationskonsulter på Sweco runt om i Sverige, och några av dem kan du följa här i bloggen.

Under flera årtionden och till och med över sekel har installationskonsultens roll varit ett betydande inslag inom fastighetsutveckling. Att bland annat skapa ett bra inomhusklimat i bostäder och kontor – ja, i stort sätt var du än befinner dig är det vad vi gör varje dag.

I framtidens smarta och hållbara samhällen kommer inte vår betydelse att minska. Tvärtom, vi har möjligheten att verkligen göra skillnad framöver genom att kombinera expertis och erfarenhet inom vårt område och till det lägga till ett samarbete med våra övriga kompetensområden inom Sweco. För ett hållbart och smart samhälle krävs samarbete och erfarna installationskonsulter.

Första veckan i juli kommer jag att vara i Almedalen för att delta på flera av de seminarier och olika forum som Sweco arrangerar och deltar i. Ser fram emot många spännande diskussioner. Se här var vi finns på plats i Almedalen. Dagarna i Almedalen ger en särskild möjlighet att vara med i olika forum för att diskutera samhällets utveckling inte bara ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv, utan även utifrån ett socialt. Och igen, där har vi som installationskonsulter en viktig roll.

Divestering eller placering av sparat kapital i etiska och miljövänliga bolag har blivit ett allt mer viktigt verktyg för företag, myndigheter eller organisationer. Det finns flera anledningar till detta. En av de viktigaste är att de finansiella tillgångar som man äger och förvaltar ofta har lika stor eller till och med större klimatpåverkan än hela den övriga verksamheten. Klimataspekten är också viktig eftersom företag som har en stor del av sin verksamhet inom olje- eller kolindustrin kommer att bli mer riskfyllda att investera i. Parisavtalets 1,5-gradersmål innebär att stora delar av branscher som idag hanterar fossila bränslen kommer att vara tvungna att ställa om och det gör det mer riskfyllt att idag investera i dessa branscher. Det har också visat sig att förvaltare som aktivt väljer att placera kapitalet i företag som aktivt väljer in miljövänliga lösningar och väljer bort fossilt överlag får en bättre avkastning. Dessutom bör ett företags eller kommuns riktlinjer och mål inom hållbarhet även vara en del av hur den investerar.

När det gäller etik och social hänsyn i investeringarna brukar de flesta kapitalplaceringspolicyer innehålla formuleringar om att man inte ska investera i branscher som i sin huvudsakliga verksamhet hanterar krigsmateriel, pornografi, tobaksvaror eller alkohol och att man även bör följa internationella konventioner på området. Det kan här vara bra att lägga till att inte heller investeringar sker i företag som är involverade i drogverksamhet eller kommersiell spelverksamhet och att hänvisa till olika principer som FN har tagit fram när det gäller ansvarsfulla placeringar och grundläggande principer för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Miljöperspektivet saknas ofta i de kapitalplaceringspolicyer som finns så här kan stora förbättringar åstadkommas. Bland annat bör man se till att inga investeringar sker i fossil energi men även sträva efter att värna biologisk mångfald.

En nära dialog med kapitalförvaltaren är viktig för att säkerställa att riktlinjerna följs men även för att påverka kapitalbranschen i stort. Eftersom fler och fler myndigheter och organisationer börjar ställa miljö- och sociala krav ser banker och fondförvaltare möjligheter att sälja in produkter, ett paket med aktier eller fonder, som motsvarar kraven på hållbarhet. Dessa produkter är ofta kopplade till högre avgifter vilket kan göra investeringen i mer miljövänliga företag till en onödigt dyr lösning. En annan fråga som man kan ställa sig är om det kanske är bättre att ha kvar aktier i företag som inte lever upp till de krav man ställer, men agera som en aktiv aktieägare för att försöka påverka verksamheten att bli mer miljövänlig. Samtidigt är det ofta svårt att påverka verksamhetens inriktning om man är ett enskilt företag eller en liten kommun som äger aktier men då kan samverkan i större ägarkonstellationer vara en lösning för att hantera detta.

Det händer mycket inom detta område just nu och flera företag och organisationer arbetar med att förändra sin investeringspolicy för att minska sin miljöpåverkan och inte placera kapital i bolag som inte lever upp till mänskliga rättigheter. Troligtvis kommer finansvärlden förändras ännu mer i denna riktning de närmaste åren och göra det allt mer oattraktivt att investera i företag som påverkar miljö och människor negativt.

God eftermiddag,

Jag tänkte avsluta denna fagra fredagseftermiddag med att skriva ett par rader om en vanlig, men ack så rolig förekommande syssla i mitt arbete. Att snoka rätt på Energitjuvar!! Vi besöker många kunder och objekten kan variera ifrån allt till små bostadsrättsföreningar/hyreshus, stora kontorskomplex, industrier, transportföretag mm. Med denna variation av objekt är det extremt viktigt att inte få tunnelseende då energitjuvarna kan te sig på så många olika sätt.

Ett exempel som jag just nu håller på med tillsammans med vår kunds driftpersonal är att utreda varför deras byggnad har ett så pass högt basbehov av kyla. Ritningsunderlaget skapar stundtals mer förvirring än klarhet och byggnaden är på ca 35000 m2 innehållandes allt från kontor, kök, showrooms, gymnastiksalar till laboratorium med klimatrum och annat skojj (dröm för en tekniknördig ingenjör att tassa runt där vill jag lova!). Detta gör det inte alltid helt lätt att hitta dessa tjuvar, men utmaningar är roligt och ju svårare utmaning desto större belöning! Baseffektbehovet ligger i runda slängar på 100 kW, och med de lågt hängande frukterna uppätna (serverhallar, fjärrkylekylda kylkompressorer mm) så börjar det ni bli lite snårigare att hitta vad det är som ligger och har detta konstanta kylbehov. Till min hjälp så har jag en TA-Scope, ett verktyg som man använder för att mäta differenstryck över de injusteringsventiler som oftast sitter vid var och en av dessa förbrukare av fjärrkyla (och fjärrvärme och andra hydroniska system för den delen också..). Med hjälp av differenstrycket och vetskapen om vilken typ och storlek det är på ventilen jag mäter på kan jag sedan beräkna (eller ja, jag slipper faktiskt räkna, det gör instrumentet åt mig (även om jag såklart skulle kunna räkna själv också 😉 )) flödet av köldbärare vid just den förbrukaren. Instrumentet använder sedan flödet tillsammans med den uppmätta differenstemperaturen (instrumentet gör allt, skönt att leva på 2000-talet javisst!) för att beräkna den momentana effekten som förbrukaren används. Med effekten beräknad kan jag sedan lägga ihop alla värdena från alla mätningar och förhoppningsvis landa någonstans i närheten av 100 kW. Som grädde på moset kan man öven logga Effekten över tid och voilá! ut kommer ett värde på hur mycket energi en förbrukare använder! loggningen är även toppen för att se hur effekt/energibehovet varierar över exempelvis en vecka. Ett bra verktyg när man skall försöka identifiera energitjuvar helt enkelt!

blogg1

Det var allt för denna vecka. Håll utkik på bloggen, nästa vecka kommer de nya intressanta inlägg om vad som händer bland Swecos installationskonsulter!

Med önskan om en förträfflig helg,
Energikartläggare Roos

 

Hej!

 

 

Mitt namn är Tommy och jag jobbar på Swecos Energi- & Miljögrupp med Energieffektivisering, Energisimuleringar, Energikartläggningar och så vidare. Kort och gott det mesta som rör energi. För min del har mycket fokus på senaste legat på Energikartläggning av stora företag, ett lagkrav till följd av EUs energieffektiviseringsdirektiv.

I samband med energikartläggningslagen har jag idag varit på den första av sex workshops som Swedish Green Buildings Council anordnar. Temat på de olika workshopsen (heter det så i plural!? om man frågar Jan-Erik från den gamla kultserien Pistvakt så skulle det heta workshopersran..) kommer variera och idag stod det högaktuella ämnet “Renoveringsrevolution av flerbostadshus” på schemat.

pistvakt

 

Det finns ett stort antal flerbostadshus i Sverige som har börjat uppnå den ålder där ett facelift (både in- och utvändigt) med tillhörande energibesparande åtgärder skulle vara nödvändigt. Dagen bestod av flertalet inspirerande presentationer med väldigt intressant erfarenhetsåterkoppling från utförda renoveringsprojekt av just flerbostadshus. Presentationerna belyste dels problem men även lösningar på hur dessa typer av renoveringar skall utföras för att både hyresgäster och fastighetsägare ska komma ut som vänner efter slutförd renovering.

För att ta del av information kring lönsamma renoveringsprojekt av denna typ så kan man surfa in på EU-projektet “Build Upon”s hemsida och sedan gå vidare till deras “RenoWiki” där man finner en databas med massa projekt i Sverige och Europa (web-adress i slutet av detta inlägg).

För den nyfikne kan jag meddela att diskussionerna efter presentationerna cirkulerade mycket kring hållbarhet (Social, ekonomisk och miljömässig), vanligt förekommande hinder och problem kring dessa renoveringar samt förslag som skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att dessa typer av renoverings skall bli av!  Förslagen kommer sammanställas och vidarebefordras av SGBC till berörda instanser och förhoppningsvis realiseras framöver!

Är ni nyfikna att veta mer kring detta, kontakta mig så berättar jag mer!

Imorgon tänkte jag berätta om lite vardagsaction när jag är ute hos en kund och snokar rätt på energitjuvar!

Med önskan om en trevlig afton,
Energikartläggare Roos

http://buildupon.eu/sv/ – Build Upons svenska hemsida

http://se.buildupon.eu/ – Renowiki

IMG_3791

Eftersom jag befinner mig i Grekland på en kurs i arkeologisk utgrävning av en bosättning vid ett tempel, så ägnar jag detta blogginlägg åt den teknik som vi använder för att mäta in våra grävschakt och de resultat som kommer fram.
För att dokumentera en utgrävning arbetar man ofta med papper, penna och måttband. Hörnen på grävschaktet ritas in manuellt på ett millimeterpapper. Även sten, keramikskärvor och särskilda fynd tas med i ritningen. Den kan göras både uppifrån och från sidan. Genom en ritning uppifrån ser man var fynden har hittats, och en ritning från sidan visar de olika följderna av jord som ger viktig information till arkeologernas tolkningar av utgrävningssiten. Exakt lodräta schakt skapas genom spade och skärslev, och fuktas något för att man tydligt ska kunna se de olika jordlagerföljderna och sedan återskapa dem på ritningen.
Så här jobbar vi inte på utgrävningen som jag deltar i. Vi använder något som kallas ”totalstation”. Det är ett EDM-instrument (elektrooptiskt avståndsmätningsinstrument) som kan användas för mätning i samband med byggprojekt och inom lantmäteri. I en arkeologisk kontext så ger totalstationen möjlighet att mäta föremålen i grävschaktet med millimeternoggrannhet. Alla mätningar som tidigare gjordes med måttband görs istället genom totalstationen. Vi ritar heller inga ritningar eftersom mått, fyndplatser och storlek på stenar dokumenteras med hjälp av totalstationen. Efteråt kan informationen återskapas i en 3D-bild och användas för olika analyser.

Här mäter jag in ett grävschakt från en gammal bosättning med hjälp av totalstationen.

Här mäter jag in ett grävschakt från en gammal bosättning med hjälp av totalstationen.

Som en del i arkeologikursen har vi fått lära oss hur man ställer in totalstationen mot ett antal fixpunkter som har exakta koordinater. På så sätt fastställs var totalstationen är placerad. Därefter har vi mätt upp storleken på de grävschakt som vi arbetat i. Dels genom att dra en linje längs kanten av grävschaktet och dels genom att göra ett punktmoln av själva bottenytan av schaktet så att olika höjder registrerades.
Med hjälp av totalstationen sparar vi oerhört mycket tid. Jag har frågat mina kurskamrater och de menar att det går cirka tio gånger fortare att dokumentera en grävsite med hjälp av totalstationen jämfört med om vi hade gjort manuella ritningar.
Vi behöver dock fortfarande göra egna ritningar av olika fynd och olika jordlager, men de är mer till för vår egen förståelse och behöver inte vara lika noggranna som tidigare dokumentation krävde.

Nu är vi, efter 9 månader, färdigbakade traineer!

Den 3e juni hölls diplomeringen där vi presenterade våra projektarbeten, lyssnade på tal från Sweco Sveriges VD Åsa Bergman och gruppchefer.

Vi avslutade dagen med att åka båt till Vaxholm och tillbaka.

Tack alla traineer för denna tid!

 

Swecos Traineer 2015/2016

Swecos Traineer 2015/2016

 

 

 

 

It is an exciting time for me to join Sweco, as we recently became Europe’s leading architecture and engineering consultancy following the acquisition of Grontmij. As part of the Building Services group in Sweden this is a big change, as it means we now have a Building Services presence in the UK, Denmark, the Netherlands, Belgium, Germany and Turkey adding to Sweden, Finland, Norway and Lithuania. A more international group means additional expertise, ideas and opportunities for collaboration.

Having worked as a Building Services Engineer in London, I thought it would be interesting to find out more about Sweco in the UK. Grontmij UK was rebranded as Sweco UK at the beginning of April with a Building Services and Energy team of over 200 employees.

Sweco Building Services and Energy team in the UK offer the following:

  • Building Services Engineering
  • BIM
  • Building Services Asset Consultancy
  • Fire Engineering
  • ICT, Electronic Security and AV
  • Intelligent Building Solutions
  • Sustainable Buildings
  • Vertical Transportation

To find out more about the UK offering please visit the following website:

http://www.sweco.co.uk/our-offer/building-services/

Sweco UK’s Building Services team have experience in a wide range of sectors including commercial, high rise, mixed use, residential, education, hotels, fit-out, and refurbishments. Some examples of projects can be seen below, including the iconic Battersea Power Station redevelopment project and Camden HQ 5 Pancras Square which achieved a “BREEAM outstanding” rating.

UK Building Services Portfolio UK Building Services Portfolio 2

Sweco UK have won awards at the Building Research Establishment (BRE) for the last four consecutive years including “BREEAM Assessor Company of the Year” and “BREEAM Assessor of the Year” for 2016. Read the press article here to find out more.

2016_breeam_awards

An example of one of their award winning projects is 1 Pancras square in London, a 7,500m2 office development near Kings Cross. The predicted annual emissions for the office development was only 8.5kgCO2/m2. This was achievable due to passive design features such as an optimized glazing ratio, exposed concrete floor slabs and occupant controlled panel openings of the façade with the option of natural ventilation or full mechanical ventilation for the tenants. Predicted emissions were reduced by a third as a result of the district heating system and further reduced by the 230m2 area of PV panels installed on the roof. The project achieved a “BREEAM outstanding” rating.

1 Pancras Square

Going forward I look forward to collaborating and sharing knowledge with the UK team and our other international offices.

Please feel free to comment below if you would like more information on the services Sweco’s Building Services teams offer in the UK, Sweden or other countries.

Filmskaparen, framtidsspanaren och den ”kritiska designern” Keiichi Matsuda har med finansiering via Crowdfunding skapat en smått fantastisk (och oroande) kort film om hur vi möjligen inom kanske 5-10 år skulle uppleva att röra oss igenom en stadsmiljö, där vi med hjälp av sk Augmented Reality (AU) hela tiden matas med synkroniserad information.

Filmen utspelar sig i första personperspektiv, det vill säga att Du ser utifrån ditt eget perspektiv och du rör dig genom en värld där gränsen mellan den verkliga världen och den digitalt utökade världen är väldigt uppluckrad.

Jag tycker filmen lyfter ett antal mycket relevanta frågor:

Kommer vi kunna hantera ett konstant visuellt och akustiskt informationsbrus, som kommer få dagens problematik kring att vi hela tiden tittar ner på våra smarta telefoner att verka som en närmast naiv och romantisk tillvaro? Betraktaren i filmen översköljs konstant med mängder av information, som dels är relaterad till platsen man befinner sig på och handlingarna man gör där och dels relaterar mer av ett konstant flöde av input från olika externa källor, till exempel ”livscoacher”, epost, telefonsamtal med mera.

Begreppet ”Gamefication” eller ”spelifiering” illustreras också, då betraktaren i filmen uppenbarligen hela tiden samlar poäng av olika slag, poäng som man hela tiden är livrädd för att förlora. I filmen innebär detta ännu ett lager av stress som verkligen ligger långt från den mentala avkoppling och rekreation man annars brukar associera med datorspel.

I en digitalt förstärkt värld ökar troligen riskerna för missbruk av personlig data och, inte minst, hackande. Huvudpersonen får uppleva av alla dessa risker på ett rätt kännbart sätt.

Genom AU kan vi snabbt få relevant (och uppenbarligen lika irrelevant) information som bland annat upplyser oss om hur vi hittar i den smarta staden, intressanta platser och till exempel reklam om olika typer av erbjudanden i butiker. Men, som tydligt illustreras i filmen, så kanske vi får för mycket information, så det blir svårt att skilja det intressanta från det meningslösa och i kampen om utrymmet i vår varseblivning kommer olika typer av reklam och spel troligen mycket snabbt accelerera den visuella och auditiva nivån till nivåer som kommer kännas mycket besvärande.

Kanske vi ser här illustrerat hur den av AU förstärka Smarta staden kommer upplevas av den stora massan av innevånare, de som kanske inte har något alternativ till att välja den reklamfinansierade varianten? Och som bekant – om någonting är gratis är det troligen du som är produkten… Kanske kommer det finnas en digital överklass, som har råd att betala sig fria från det digitala bruset och bullret och ha AU som är mer strömlinjeformat, precis och tystlåten. En elegantare form av AU helt enkelt? Det kanske kommer vara så att tillgången till kvalitativ AU kommer bli en demokratisk och därigenom också politisk fråga inom en inte alltför avlägsen framtid?

Om vi adderar AU-tekniken till den helt digitala VR-tekniken och dessutom slänger in den alltmer komplexa 3D-displaytekniken med bland annat OLED-teknik kan man lätt se en digitalt förstärkt framtidsvärld som innebär rätt stora utmaningar för hela samhället. Hur kommer vi kunna balansera mellan för- och nackdelar, förståelse och förvirring och mellan information och infobrus? Vi kommer säkert behöva ge oss själva rast från det digitala och ge oss ut i en analog natur för att låta våra sinnen få lite välförtjänt icke-digital vila och återhämtning. Frågan är om hur många som kommer ha tid, råd och vilja att göra det? Ännu en lyx-fråga?