Swecos bloggportal

Tänk dig att du kommer till  jobbet och får börja med att släpa fram stegen till luckan,  klättra upp, bråka med den tröga luckan däruppe, åla in i ett hål och sedan sitta böjd i en konstig ställning i det trånga och dåligt belysta utrymmet, medan du balanserar den tunga dörren till ventilationsaggregatet på foten.

Det har faktiskt hänt mig, då jag skulle energiinventera en förskola. När man skall inspektera ventilationssystem är det snarare regel än undantag att de är placerade i små trånga utrymmen där man knappt kan vända sig, eller uppe på en vind som endast nås via stegar och luckor, eller djupt begravda under kartonger, trasiga stolar, uttjänta whiteboardtavlor och en färdigklädd plastjulgran. Jag brukar då tänka på att jag de allra flesta dagar anländer  i lugn och ro till mitt kontor och sitter i min höj- och sänkbara stol framför datorn. Det gör inte fastighetsskötarna och driftteknikerna.

Av någon underlig anledning kostar man på dyra och komplexa tekniska system som sedan inte får en chans att fungera som det var tänkt eftersom att de inte kan injusteras och underhållas. Kanaler, ventiler, fläktar, filter, temperaturer, drifttider, tryck och flöden – alla parametrar är viktiga för att systemen skall samverka så effektivt som möjligt. Förebyggande underhåll och effektiv driftoptimering minskar energianvändningen till nytta för miljön, kapar kostnader för både energi och reparationer till nytta för fastighetsägaren och ger ett bra inomhusklimat till nytta för nöjda hyresgäster.

Ändå har  intresset för att underhålla tekniska installationer i fastigheter ofta varit lågt, och man behöver inte fundera länge för att förstå varför. Vem blir inspirerad till att göra sig ett extra ärende till en sådan usel arbetsmiljö för att finjustera eller följa upp? Inte jag i alla fall, och säkerligen inte den som ritade fläktrummet heller.

Men kanske ser vi en vändning nu? På Sweco jobbar vi med flertalet fastighetsägare som på allvar är intresserade av Hållbar förvaltning. Som vill ha råd och stöd i att underhålla, energieffektivisera, förbättra inomhuskomfort, arbetsförhållanden och sociala miljöer både ute och inne. Fastighetsägare som vill se sina fastigheter utvecklas långsiktigt, för sitt egen, hyresgästernas och samhällets bästa. Det finns också fler nya yrkesutbildningar inom fastighetsförvaltning, och vi ser  fler och fler drifttekniker som har relevant utbildning, erfarenhet och engagemang. Detta bådar gott, då de kan förklara för ägaren vad han har att tjäna på en långsiktig, effektiv förvaltning. Och lyssnar han inte tycker jag att de kan börja med att flytta in plastjulgranen på fastighetsägarens kontor!

 

 

Whilst visiting family in the UK last week, I decided it would be a great opportunity to visit our UK Building Services team. I visited the Maidenhead office, which is located between London and my hometown of Reading. The Maidenhead office is solely for Building Services engineers comprising of mechanical, electrical, public health, fire, vertical transportation and energy specialists. There are over 200 employees within the Building Services and Energy team in the UK working on really exciting and iconic projects, in central London.

sweco-uk_maidenhead-office

I met with some of the team and we talked about our experiences and project portfolios and discussed how we could share knowledge and work together. I was really impressed with the projects they were working on which include many high-rise residential and commercial buildings in London. It was also great to see the use of BIM on many projects.

There is a clear emphasis on sustainable design in their projects, many of which have achieved outstanding and excellent BREEAM ratings. I also noticed the number of awards in the office that they had won as a result, including BREEAM Assessor Company of the Year 2016.

sweco-uk-breeam-awards

Following my visit, I went into central London and passed by one of the projects Sweco UK have worked on, 1 Pancras square, which is a 7,500m2 office development near Kings Cross. The project achieved a BREEAM outstanding rating.

1-pancras-square_sweco_uk

To find out more about the UK Building Service offering please visit the following website:

http://www.sweco.co.uk/our-offer/building-services/

 

Jag heter Magdalena Hagbrand, är nyutexaminerad civilingenjör inom lantmäteri och en av årets 20 traineer på Sweco. Vi är utspridda på ett antal olika kontor runt om i landet inom tio av företagets verksamhetsområden – en bra blandning av kompetens helt enkelt! Sedan början av september arbetar jag med projektledning tillsammans med mina kollegor på kontoret i Malmö och varje dag medför nya utmaningar och lärdomar.

Under de kommande månaderna kommer vi arbeta i skarpa konsultuppdrag på respektive kontor för att med jämna mellanrum samlas för gemensamma utbildningsdagar. Varje utbildningsträff har ett specifikt tema, som till exempel uppdragsstyrning, presentationsteknik och hållbar utveckling. Vi har alltså några fantastiskt roliga och spännande månader framför oss!

På denna blogg kommer ni att kunna följa sju av oss under programmets gång. Vi som skriver heter Magdalena, Erik, Linda, Lina, Aldina, Ida och Frida. Vi kommer dela med oss av vår vardag på Sweco och våra erfarenheter från traineeprogrammet. Denna vecka har jag den stora äran att vara skribent och jag tänkte ta tillfället i akt att bjuda på lite bilder från vår uppstartsträff i Stockholm, som Erik beskrev i förra veckans inlägg.

Ha en fortsatt härlig dag!

Magdalena

Hela traineegänget samlat efter tävling och teambuilding på Gamla stan

Hela traineegänget samlat efter tävling och teambuilding på Gamla stan

 

Det vinnande laget!

Det vinnande laget!

Utbildning på Swecos huvudkontor i självledarskap och värderingsstyrning

Utbildning på Swecos huvudkontor i självledarskap och värderingsstyrning

 

 

Den första och andra september drog årets traineeprogram igång. Under uppstarten fick vi träffa alla deltagare och gå igenom programmet för traineetiden. Det var kul att träffas och intressant med alla olika inriktningar och kompetenser som finns i gruppen. Vi han också med att ha en kurs i ledarskap med Selfleaders vilket gav många positiva intryck!

Efter uppstarten har vi kommit igång med projektarbeten som ska pågå under traineetiden. I min grupp två ska titta på arbetsbelastning i stora multidisciplinära uppdrag och hitta konkreta förbättringsförslag med nuläge, åtgärd och önskat läge.

Under dagen har jag avslutat ett uppdrag vilket innebar att ta fram en ny stomme för ett parkeringshus. Samtidigt har jag redan påbörjat arbetet med nästa spännande uppdrag. Det är kul med olika typer av uppdrag. I parkeringshuset var det en trästomme, medan det nya uppdraget blir en industribyggnad i stål, med helt nya typer av utmaningar!

Hälsningar Erik

 

Nya Värmlands tidning skriver om att Karlstad växer……och att det råder delade meningar om det buller som uppstår. I min värld en väldigt vanlig bild i vilken svensk stad som helst.

Min bild är att buller i dessa sammanhang dels handlar om just buller och dels om så mycket annat t ex motstånd mot förändring och att olika intressen står mot varandra. Något kanske tycker att det är mest viktigt att vi bygger fler bostäder för att lösa bostadsbristen långsiktigt medan någon annan tycker att problemet med den kortsikta olägenheten under tiden dominerar. Båda perspektiven torde vara rätt beroende på hur man ser på det.

Denna typ av diskussioner kokar väldigt ofta ned till en fråga om riktvärden och siffror kring buller. Är det rätt? Ja, kanske om man söker objektiva sanningar men jag kan ifrågasätta om de ens finns IRL. I alla fall om man blickar utifrån ett större  samhälls- eller varför inte hållbarhetsperspektiv. Politiker, tjänstemän, konsulter och övriga samhället har här ett arbete att göra. Vi måste våga se större perspektiv på utvecklingen i vårt samhälle och i detta fall är min analys att klagomål kring buller snarare ett uttryck för att vi inte gör det. Halvtaskig planering, dålig information/kommunikation med medborgarna och kanske fel val av arbetstid och tekniska metoder (för buller finns faktiskt;-).

Nej, ett bra steg i rätt riktning är att i större utsträckning översiktligt planera städers framtida utveckling och i detta arbete även involvera medborgarna samt ta in rätt specialister som rådgivare. Då kan man t ex lyfta frågan buller, som defakto är ett negativt uttryck för ljud, till en fråga om ljudmiljö och kanske till och med till en del i ett större upplevelse- och hälsoperspektiv. I slutändan kanske det till och med kan leda till ett positivt helhetsperspektiv kring ljudmiljö.

I stort anser jag att buller och/eller ljudmiljö i princip aldrig klarar att helt bedömas särskilt från övriga faktorer som påverkar vår upplevelse av en miljö, plats eller ett specifikt ljud. Här spelar alla sinnen in samt även våra tidigare erfarenheter av en miljö, situation eller för den delen en specifik händelse. Så komplext är det och i rättvisans namn torde det även hanteras utifrån ett sådant perspektiv. Även om det kan vara både utmanande och svårt att se större perspektiv och helheter.

Den slutliga frågan är då: Kan vi välja att inte arbeta med helheten, de långsiktiga perspektiven och hållbarhet? Ja, kanske på individ, grupp och företagsnivå men absolut inte på samhällsnivå. För att det ska kunna hända tror jag att vi alla behöver våga utmana oss själva, våra kunder, marknaden och samhället i stort.

Julian Treasure har gjort en riktigt bra TED-talk som jag verkligen kan rekommendera, den ser du här.

Vi blir alla negativt påverkade av en dålig ljudmiljö. Ofta inser vi inte hur mycket den påverkar oss förrän vi lämnar den, eller bakgrundsljud stängs av. Musklerna mjuknar och man andas djupare. Man blir mottagligare för sin miljö och mer kommunikativ.

Hörseln är alltid på. Den fångar upp information och skickar till hjärnan, som har i uppgift att sortera. Monotona ljud som är enkla är lätta att härleda sorteras relativt enkelt bort (exempelvis vind eller vatten i rörelse). Men varje gång ett nytt ljud tränger sig på bryts vår koncentrationen för att processera det. Alla ljud-händelser ska sorteras och bearbetas i hjärnan och bygger vår trötthet.

Vi är skapta att läsa av och reagera på vår omgivning. Vår hörsel ska bland annat varna oss för fara och har befogenheter att trigga vårt biologiska åtgärdssystem. I en lokal med ljudreflexer förvrängs informationens riktning. “Avvikelser från det naturliga” registreras i vår hjärna som ett hot och triggar därmed vårt stressystem.

För att tydligt urskilja tal behöver det vara ca. 10 dB högre än bakgrundsljudet. Detta gäller lättillgänglig information. Om hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter eller något annat står i vägen för att tillgodogöra sig information behövs än större skillnad mellan röst och bakgrundsljud. Här kommer även eventuella språkbarriärer in. Att tvingas till att pressa rösten för att göra sig hörd innebär slitningar på stämbanden, som på sikt kan bli kroniska skador.

När man ökar ljudstyrkan i rösten är det svårt att bibehålla dess uttrycksmöjligheter. Rösten blir onyanserad och när den närmar sig skrik signalerar den dessutom hot, vilket aktiverar det egna och andras personers stressystem.

När man befinner sig i en hotfull situation (någon skriker) finns det olika sätt att hantera konflikten. Defensivt eller offensiv. Ett defensivt beteende i en ljudmiljö med höjda röster kan vara att försöka isolera sig och sina tankar. Att stänga ute omgivningen, stänga kopplingen mellan hörsel och hjärna så långt det är möjligt. Ett offensivt beteende i en ljudmiljö med hotfulla röster kan vara att försöka ta kontroll över situationen genom att själv höja rösten, ta över ljudutrymmet.

Skrivet av: Kerstin Önnebo

Jag äter ofta lunch ute och försöker då så ofta som möjligt gå till nya ställen. Ett enkelt sätt att få variation och ny input i livet.

Min erfarenhet av allt uteätande är att få restauranger har ett bra ljudklimat. Ofta är jag tröttare efter lunchpausen än innan, beroende på den höga ljudnivån.

Ofta är lösningen mer absorption. Men restauranger anser sig ofta inte ha råd med akustikåtgärder och utredningar.

Men hur fungerar egentligen ljudabsorbenter och kan man göra dem själv? Förutom låg kostnad är en annan fördel med att själv snickra är att man kan vara kreativ med design och ytmaterial. Göra något unikt som matchar verksamhetens tanke.

Grundprinciperna för en absorbent är: mjukt, luftgenomsläppligt och avstånd.

Alltså:

  1. Sätt tjock mineralull på väggen (eller annan yta) alternativt på ¼ våglängd från väggen. Mineralullen utgör själva ljudabsorbenten.
  2. Täck med tyg eller annat luftgenomsläppligt material. För visuellt intryck samt hygien.
  3. Sätt eventuellt upp stöd/skydd i form av ribbor. Dessa ska placeras på minst några centimeters avstånd för att släppa in luften/ljudet i absorbenten.

Tillbaka till hur en absorbent fungerar.

Mjukt

Absorbent-materialet måste vara mjukt nog att röra sig (för den frekvens som man vill absorbera). Det är nämligen när ljudvågorna sätter materialet i rörelse som rörelseenergin i luften (ljudvågen) övergår till rörelseenergi i det mjuka materialet (absorbenten) som ljudet försvinner.

Luftgenomsläppligt

För att ljudet ska ta sig in i det absorberande materialet måste det släppa igenom luft. Man förlorar alltså absorbentens effekt (speciellt för höga frekvenser) om man täcker den med en lufttät yta som exempelvis tjock färg, papp eller plast.

Avstånd

Absorbentens effekt på olika frekvenser är beroende på våglängden. Vid den hårda ytan (väggen/golvet/taket) uppstår en nod (stillastående ljud) och buken på ljudvågen blir följdaktigen på ¼ våglängd från den hårda ytan. Vid detta avstånd (ljudvågens buk) har man den maximal effekten för en absorberande materialet.

Skrivet av: Kerstin Önnebo

Hösten kom med besked i början på veckan. Jag bor i Stockholm och i söndags åkte jag båt och njöt av solen en ljummen dag, men nu är det kyligt.

Vad kommer hösten att bjuda på när det gäller jobb? Mycket roligt som det ser ut (och mycket roligt har det redan varit efter sommaren).

En höjdpunkt hittills under hösten var förra veckans (28/9) deltagande på Energikommissionens seminarium om energilager. Det är inte utan att det pirrar lite när det är fullsatt och kameror. Men kul är det!

Vi har kommit igång med vårt kundkategoriserings projekt som vi gör på uppdrag av Energiforsk. Detta är svårt, det är kul. Vi skall vara klara under hösten så det får jag förhoppningsvis möjlighet att återkomma till.

Jag pratade i veckan på en konferens med temat: Smarta elnät i praktiken. Mitt anförande handlade om: Hur kan mätdata från kunderna användas för att ta strategiska beslut?

Jag har varit med i många kostnads/nyttoanalyser kring elmätvärden och i samtliga har alltid mätvärden varit en “plus post”. Nu ser vi tydligt att mätvärden börjar används.

Vi har under hösten fått nya uppdrag på att hjälpa nätbolag att förstå hur nya tariffer kommer att påverka kundernas kostnader / nätbolagens intäkter. Det är mycket data, det är mycket räkna. Det roliga är att nätbolagen börjar använda mätdata för framtagande av beslutsunderlag.

Ett annat sådant konkret exempel som vi sakta men säkert jobbar mer med är förlustberäkningar i elnät. Det är inga stora jobb än, och inte så många. Att använda mätvärden gör det hela (förluster) väldigt tydligt. Ett exempel:

Ex förluster 1

Procentuella förluster i nätstationer.

Det är stor skillnad mellan olika nätstationer. Väljer man ut några specifika stationer så kan man tydligt se hur förlusterna varierar från timme till timme:

Ex förluster 2

Procentuella förluster per timme i tre nätstationer

Vad som har hänt i T002 är man rätt nyfiken på…

Uppe på allt datajobb har jag även fått möjlighet att åter igen få jobba med nya studentprojekt inom SELECT. Hösten och våren skall ägnas åt:

1. Tylön
2. Pyrenéerna – Rural Grid 2.0
3. INVADE – energilager
4. Wijeya Newspapers Ltd – Sri Lanka
5. Honde Valley – Zimbabwe

Riktigt spännande. Jag lämnar er med detta för denna gång och hoppas att få möjlighet att återkomma med mer rapporter ur verkligheten för en energikonsult på Sweco!

Den 22:a september redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag ”Förbättrad avfallsstatisk och spårbarhetssystem för farligt avfall”. Där föreslås att all yrkesmässig verksamhet ska rapportera det farliga avfall som lämnas till borttransport, eller som tas emot efter transport i en ny digital lösning. Den digitala lösningen ska ersätta nuvarande anteckningsskyldighet i avfallsförordningen.

Även rapporteringen av icke-farligt avfall ska utökas så att även anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter i framtiden omfattas av en årlig rapporteringsplikt.

Ändringarna kräver förändringar både i avfallsförordningen (2011:927) och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer på naturvårdsverkets hemsida:Avfallsstatistik och spårbarhet av farligt avfall

Farligt avfall